Презентации от конференция Приобщаващи практики 2020

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
13/11/2020 - 13:30

 

Тук можете да намерите презентациите, представени по време на конференцията "Приобщаващи образователни практики 2020: Приобщи.се в нови партньорства", която се проведе он-лайн на 7.11.2020 г. по проект "Приобщи.се в нови партньорства". Запис от конференцията можете да гледате на фейсбук страницата на Сдружение за споделно учене ЕЛА на следния линк https://www.facebook.com/watch/live/?v=5260755373950249& ref=watch_permalink

 

Първа сесия

 1. Гражданското образование в начален етап на основното образование или как да възпитаме мислещи ученици, Иван Пейчев, зам.-директор, НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец
 2. На училище с усмивка – мисия възможна, Даниела Петрова, старши учител, СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе
 3. Да се чувстваш добре със себе си – първата стъпка да се чувстваш добре с другите. Танцово-двигателна терапия за психосоматичните процеси на развитие, Емилия Михайлова, учител по хореография, СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд
 4. Училище за добродетели: лесни начини да се изгради култура на характера чрез партньорство между родители, учители, деца, общество, Красимира Миленкова, главен учител, ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Сливница
 5. Иновациите като форма на приобщаващо образование, Петя Русинова, директор, ОУ "Н.Й.Вапцаров", с. Селановци
 6. Агресия и елементи от нейрографика в училище, Даниелина Антонова, учител, 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София
 7.  „Наука без скука” или флашмоб с третокласници за Деня на народните будители, Снежана Блажева, старши начален учител, СУ „Николай Катранов”, гр. Свищов
 8. Да бъдеш съдия на себе си, Донка Славчева, психолог, СУ "Свети Паисий Хилендарски", гр. Златица
 9. Пантофеното училище, Милена Милева-Дрончева, директор, Павел Денков, учител,   Ваня Комисарова, учител, 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София

Втора сесия

 1. Формиране на европейска идентичност чрез вкусове и аромати. Работа в екип, партньорство между класовете в училище и подкрепа на деца с обучителни трудности, Малинка Кунчева, ресурсен учител, НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца"
 2. Преговорът като игра, Марта Радева, учител по БЕЛ, I ОУ „Христо Смирненски“, гр. Провадия
 3. Формиране  на нравствени добродетели у децата в партньорство детска градина-семейство в извънредно положение, Пламена Цветанова, директор, ДГ „Европейчета“, гр. Враца
 4. „Видимият“ и „невидимият“ свят на животните. Интердисциплинарен урок по биология и БЕЛ в партньорство с Регионален природонаучен музей – Пловдив, Ивайла Димитрова, учител по природни науки, Виолета Дончева-Дернева, старши учител по БЕЛ, ОУ „Васил Петлешков“, гр. Пловдив
 5. Новото начало – приобщаване към училище, към ученето и новите приятели, Десислава Кръстева, старши учител, СУ „Свети Константин-Кирил Философ“,  гр. Пловдив
 6. Една практика в училище – Развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход, Анет Маринова, психолог, 23 СУ „Ф. Ж. Кюри“, гр. София
 7. Защо е важно да има социално-емоционално изучаване в училище, Петя Петрова, зам.-директор, ЧОУ „Мария Монтесори“, гр. Добрич
 8. Партниране с родители в дигитална среда и дистанционно обучение в детската градина, Жечка Стоянова, главен учител, Нели Василева, старши учител, ДГ 44 „В.Терешкова“, гр. Варна
 9. Книгите са магия, която ни помага да растем заедно, Мария Петрова, старши начален учител, ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив
 10. Играта като учене – ученето като игра. Представяне на фейсбук група за обмяна на идеи и опит, Ценка Кучева, учител по БЕЛ, 12 СУ „Цар Иван Асен Втори“, гр. София
 11. Април – месецът на Андерсен, на Сервантес, на Шекспир, Заприна Глушкова, старши учител по БЕЛ, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

 

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин