Приобщи.се в нови партньорства

ПРИОБЩИ.СЕ в нови партньорства

„Приобщи.се“ в нови партньорства“ е новото ни вълнуващо приключение. Целта на проекта е да изградим 10 партньорства с училища, които да споделят нови идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище в портала ПРИОБЩИ.СЕ.

Започнахме проекта през февруари 2020 г., с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Какво ще постигнем заедно?

С училищата-партньори ще покажем отблизо реалните предизвикателства и успешни начини за преодоляването им в разнообразни училищни контексти. Надяваме така да привлечем като читатели дори и онези педагози, които все още са резервирани към приобщаващото образование.

Какво да очаквате?

Практически приложими и иновативни идеи за изграждане на атмосфера на учене, в която всеки участва пълноценно в училищния процес. Ще поканим 10 училища с добри практики в сферата на приобщаващото образование да подготвят по три авторски материала. Темите ще са разнообразни - създаване на позитивен микроклимат в училището, работа в екип, детска закрила, партньорство с родителите, детско участие, своевременно идентифициране и подкрепа на деца с обучителни трудности, социално-емоционално учене, диференцирано преподаване, др. Обединяващ елемент във всички практики ще бъде, че са споделено разбиране на голяма част от училищната общност.

Проектът ще завърши с Конференция за педагогически практики, отворена за участието на всички училища, които биха искали да споделят своя положителен опит в сферата на приобщаващото образование.

Защо ПРИОБЩИ.СЕ е успешен проводник на добри практики в сферата на приобщаващото образование?

ПРИОБЩИ.СЕ е единственият специализиран уеб портал, предлагащ безплатно авторско и аналитично съдържание по темата приобщаващо образование. Създаден в рамките на програма „Едно училище за всички“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ през 2014 г., той продължава да е предпочитано място за информация и вдъхновение за над 600 000 потребители. Те са най-вече педагогически специалисти, но и родители, които търсят работещи подходи за работа с децата си у дома. 72% от потребителите смятат, че съдържанието ги прави по-уверени в работата им.

Силата на общността

За да постигаме общите си цели чрез ПРИОБЩИ.СЕ имаме нужда от подкрепата на всички негови последователи. Ще разчитаме на Вашата обратна връзка за полезността на материалите, които споделяме, и предложения за теми, които искате да засегнем в публикациите си. Ще се радваме също така да споделяте с колеги онова, което намирате за полезно, както и да ни изпращате собствените си добри практики.  

 

     Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 10 000 евро на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.

    Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Госпожа Десислава Кръстева от СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив споделя своя опит с диференцираното преподаване и сполотяването на класа си

"Партньорството с родителите се превърна в приятелство, основано на доверие, подкрепа и взаимна радост, инструмент, който гарантира бъдещия просперитет на всяко дете." - разберета защо мисли така госпожа Пламена Цветанова, директор на ДГ „Европейчета“, гр. Враца

"Разбрах, че всеки член на училищната общност има с какво да бъде полезен, когато е  чувствителен, внимателен и отзивчив." Прочетете защо мисли така госпожа Красимира Миленкова от ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Сливница.

С удоволствие ви представяме как госпожа Даниела Петрова от СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе, успява да мотивира и ангажира своите ученици в една подкрепяща и усмихната класна стая

Госпожа Емилия Михайлова от СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд, представя ключови подходи и наблюдавани в практиката ѝ ползи от танцово-двигателната терапия

Психологът Донка Славчева представя опита на СУ "Свети Паисий Хилендарски", гр. Златица, при провеждането на ролеви игри за справяне с тормоза и агресията между ученици.

Госпожа Снежана Блажева представя своя опит с организиарането и провеждането на флашмоб с третокласници за Деня на народните будители като форма на работеща практика за приобщаване, ангажираност, заедност и екипност.

Сдружение за споделено учене ЕЛА проведе Третата конференция „Приобщаващи образователни практики“ на 7 ноември 2020 г. За първа година събитието беше изцяло онлайн, но това не попречи конференцията отново да бъде  форум за обмен на идеи, добри практики и контакти.

Тук можете да намерите презентациите, представени по време на конференцията "Приобщаващи образователни практики 2020: Приобщи.се в нови партньорства", която се проведе он-лайн на 7.11.2020 г. по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

"Всяка практика трябва да се адаптира към съответния социокултурен контекст, в който се намира училището. Всяко дете има своята лична история и е хубаво ние да сме отворени да я чуем." - Иван Пейчев, зам.-директор на НУ "Цани Гинчев", споделя опита на училището

"Приобщаващото образование е толкова многолик процес, колкото са участниците в него. " - интервю с госпожа Петя Русинова, директор на НУ "Н. Й. Вапцаров", с. Селановци

"Училището трябва да бъде мястото, в което се чувстваме добре и правим интересни и смислени неща – всички – деца и възрастни – заедно." - интервю с Милена Милева-Дрончева, директор на 98 Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София

"Най-важното е учениците ни да бъдат преди всичко щастливи хора, с добри сърца и с добри дела зад гърба си, защото такива хора ще променят света." - интервю с господин Генади Иванов, директор на СУ "Николай Катранов", гр. Свищов

Снимка на г-жа Франк

"Oптимизмът и позитивизмът на младите хора са благодатната почва, в която да изградим личности, уважаващи достойнството на другия, приемащи различията като богатство и част от пъстротата на света." -  интервю с госпожа Лидия Франк, директор на ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“, гр. Сливница

 "Стараем се да проектираме и реализираме наша система, която да посреща и удовлетворява индивидуалните потребности на всеки ученик" - интервю с господин Владимир Миков, директор на 137 СУ "Ангел Кънчев", гр. София

"Необходими са правилна визия и целеустременост за постигане на желаните резултати." -  интервю с госпожа Диана Петкова-Велчева, директор на НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец

"Когато се учим, когато питаме, когато опитваме, когато имаме подкрепата на съмишленици, можем да променим много неща към по-добро. Защото всяка реформа започва от нуждите на хората, отдолу-нагоре." - интервю с госпожа Аделина Павлова, вр. и. д. директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Златица

Тези думи принадлежат на известния американски педагог Робърт Джон Миан. Към тях той добавя, че „без сътрудничество помежду ни развитието ни е ограничено до собствените ни гледни точки.“