"Ние, учителите, трябва да даваме криле на учениците и да ги научим да вярват в себе си." - кратки истории на новите ни училища-партньори

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
15/06/2020 - 15:30
   Представяме ви интервю с господин Генади Иванов, директор на СУ "Николай Катранов", гр. Свищов – едно от училищата-партньори по проект „Приобщи.се в нови пратньорства“.  Господин Иванов е роден на 4 август 1974 година в град Левски. Завършва средното си образование в СОУ „Крум Попов” в родния си град, а висшето - в ШУ „Епископ Константин Преславски”, специалност „Учител по биология и география“. Завършва магистратура и по психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 2000 до 2002 година е учител по география в СОУ „Крум Попов” в град Левски. През 2002 година започва работа като учител по география в СУ „Николай Катранов”, а от 2004 година до сега, вече 15 години, е негов директор.

   Генади Иванов притежава множество сертификати и удостверения за повишаване на квалификацията в сферата на образованието и управлението. Носител на почетното отличие „Неофит Рилски“ и авторитетната награда на Синдиката на българските учители „Директор на годината 2018“. Отличието му е връчено за висок професионализъм, новаторски дух и активно участие в международни проекти.

 

Господин Иванов, представете се накратко.

Започнах работа в училище „Николай Катранов“ по заместване като учител по специалността ми – география, през 2002 година. Две години по-късно, поех ръководството на училището в много тежък момент – след трагедията в Лим, при която загинаха 12 свищовски деца, ученици на училището. Това бяха много трудни години. Трябваше ни време, за да се съвземем и да продължим. Раната, която нанесе тази трагедия в сърцата ни обаче, остава завинаги отворена. Това не може да бъде забравено. Това беше труден болезнен урок за цялото ни общество – не трябва да има компромиси, когато става дума за човешкия живот, още повече за живота на децата ни.

Имах късмета да се уча от най-добрите. За предшествениците ми мога да говоря само с дълбоко уважение и адмирации. Поклон към постигнатото, към работата и принципите им, за това са достойни хора, високи професионалисти и чудесни ръководители. Поех този отговорна длъжност едва 30-годишен и вече 15 години имам честта да бъда директор на едно от елитните училища във Великотърновска област.

Високите резултати на нашите учители и ученици постаят пред мен високи изисквания, на чиято висота трябва да бъда всеки ден. Старая се, заедно с целия ми екип, да се развиваме непрекъснато и да надграждаме постигнатото.

Генади Иванов, директор на СУ "Николай Катранов", гр. Свищов

Какво трябва да знаем за Вашето училище?

Средно училище „Николай Катранов“ е обявено за първоприемник на едно от първите светски училища - основаното в Свищов през 1831 г. училище на Христаки Павлович. Жаждата за знание и стремежът към науката ни е водил напред десетилетия.

Патрон на училището е Николай Катранов - български поет, фолклорист, преводач, революционер. Той е роден в град Свищов през 1829 г. Завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет, където се сближава със славянофилите. Прототип е на Инсаров от романа на Тургенев „В навечерието”. След завръщането си в България работи като учител, изнася лекции, редактира сборници с народни песни. Умира едва на 24 години, вследствие заболяване от туберкулоза.

С голяма благодарност, уважение и респект към постигнатото от предшествениците ми, ще заявя, че от своето създаване до днес училището ни винаги е било символ на високо качество, професионализъм и новаторски дух. През 1983/1984 е избрано за базово към Министерството на народната просвета по осъществяване експеримента на БАН под ръководството на акад. Благовест Сендов. Обучението на тогавашните ученици, т. нар. „сендовчета“, много напомня интегрираното обучение, към което сега се стремим с актуалния STEM подход – където четирите направления - Наука, Технология, Инженерство и Математика се обединяват в единна парадигма на обучение, базирано на реално приложение.

Училището е единствено в община Свищов с паралелки с профил „Чужди езици“ - с английски и немски език. През 1998 година се формира първата паралелка с профил чуждоезиков, немски език. През 1999 година се формира първата паралелка с английски език. През 2019 година за първи път е въведен и руски език като изучаван втори чужд език. За следващата учебна година разкриваме и нов профил в STEM направление – „Природни науки“ – с интензивно изучаване на английски език.

Учениците на СУ „Николай Катранов“ демонстрират едни от най-високите резултати в областта и страната на държавните зрелостни изпити, външно оценяване, олимпиади, конкурси и състезания. Училището активно работи по национални и международни програми. Има спечелени и реализирани над 30 международни проекта по програмите „Коменски“, „Сократ“ и „Учене през целия живот“, програми на Европейската комисия и Европейския парламент. През учебната 2019/2020 година СУ „Николай Катранов“ участва като партньор в шест проекта по програма „Еразъм +“, с което отново е сред училищата рекордьори в страната по брой едновременно изпълнявани проекти по тази програма.

През 2019/2020 учебна година СУ „Николай Катранов“ чества 55-годишен юбилей. Тази година в училището се обучават 744 ученици от I до XII клас, имаме и Подготвителна група. Педагогическият ни колектив включва 78 учители.

Каква е Вашата визия за развитие на училището Ви като приобщаващо?

Считам, че за да е успешна една образователна институция днес, трябва много повече от добри знания и дисциплина. Сега, когато нравствените ценности на обществото ни са разколебани, когато откриваме духовността и чистите идеали все по-трудно, ние – учителите, освен да учим и да възпитаваме, трябва да бъдем и добрият, светлият пример за учениците ни, да ги даряваме с любов, подкрепа, да градим доверие по между ни, да помагаме да порастват мечтите им, да им даваме криле, да ги научим да вярват в себе си, да летят все по-високо и все по-високо.

Добрият учител днес повече от всякога трябва да бъде и добър човек! Да се стреми да учи децата да покриват не просто Държавните образователни стандарти, а житейските стандарти, които да ги възпитат на морал, етичност, емпатия, тъй като най-важното е учениците ни да бъдат преди всичко щастливи хора, с добри сърца и с добри дела зад гърба си, защото такива хора ще променят света.

За постигането на всичко това ние – учителите, не бихме успели, ако нямахме подкрепата и разбирането на родителите, с които ни свързва чудесно партньорство.

Мисля, че в Средно училище „Николай Катранов“ сме щастливци, защото имаме своите прекрасни учители, ученици и родители!

Мислите ли, че учителите, учениците и родителите я разбират, споделят и подкрепят?

Да, напълно. Радвам се, че децата идват с желание на училище, че се чувстват спокойни, свободни и щастливи. Че нямат притеснението да споделят и обсъдят с директора, или учителя проблемите си, да поискат съвет или да поспорят и защитят позицията си.

Радвам се, че имаме откровен диалог с родителите. Истината е най-добрата основа, върху която може да се гради едно ползотворно сътрудничество.

Прекрасно е, че през годините, в които сме заедно, не само овладяваме науките, а и градим чудесни приятелства с нашите възпитаници. Тяхната успешна реализация в личен и професионален план е вдъхновение за нас и за следващите поколения ученици.

Разбира се, има много трудности, конфликти, различия и проблеми, но в диалога, в откровения разговор, във взаимното уважение – се постигат правилните решения.

Към какво бихте искали да насърчите и вдъхновите читателите на Приобщи.се чрез участието си в проекта?

Днес продължаваме да се развиваме и надграждаме постигнатото, за да бъде СУ „Николай Катранов“ сред най-добрите.

Гордея се с високите резултати на нашите ученици и учители. Но още по-удовлетворен ме прави фактът, че нашите възпитаници са щастливи хора, успешно реализирани в своята професия, достойни граждани на Свищов, България и света.

По повод 55-та годишнина на СУ „Николай Катранов“ издадохме една книга – алмах, който обедини спомените на наши възпитаници и учители за училището. Нарекохме я: „55+ вдъхновяващи истории“. Тази книга се превърна в истинско вдъхновение за всички нас, защото какво по-мотивиращо може да има за един учител от това да види своите ученици като успели и щастливи хора. Вярвам, че това е само началото на нашите споделени истории за сбъднати мечти.

Много ми се иска българските ученици и учители да бъдат все по-позитивни и мотивирани, да вярват в себе си и да следват и най-смелите си мечти.

 

СУ "Николай Катранов", гр. Свищов

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
    Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин