"Всяка реформа започва от нуждите на хората, отдолу-нагоре." - кратки истории на новите ни училища-партньори

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/06/2020 - 00:30
Представяме ви интервю с госпожа Аделина Павлова, вр. и. д. директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Златица – едно от училищата-партньори по проект „Приобщи.се в нови пратньорства“. Госпожа Павлова е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Математика и информатика”. Започнала е своята кариера в училището, което оглавява сега. Като учител има богат опит с деца със специални образователни потребности. Участвала е във всички проекти за квалификация на учители по програма „Еразъм+” на училището.

 

Госпожо Павлова, представете се накратко.

Казвам се Аделина Павлова. От една година и четири месеца съм временно изпълняващ длъжността директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Златица. Училището има своята динамика, опитваме се да вървим напред с усилията на всички – ученици, учители, родители и други партньори. Да си директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Златица е предизвикателство, което си заслужава да поемеш, защото виждаш, че може да обединиш идеите и усилията на много хора  в една обща цел.

Аделина Павлова, вр. и. д. директор на
СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Златица

Какво трябва да знаем за Вашето училище?

Град Златица се намира на 72 км от столицата. Малък, спокоен град. Училището ни е в основата на по-голямата част от обществения живот в града. Тържества, концерти, чествания, почти всичко се случва с участието на нашите ученици и учители. Като масово училище имаме ученици от различни етноси, ученици  с различни проблеми, с различна мотивация за учене. Това поставя пред учителите задачата непрекъснато да търсят онези подходи и методи, с които могат да развият най-доброто у всеки един ученик. Да напълнят със съдържание думите „толерантност”, „антидискриминация”, „уважение”, достойнство”…

Каква е Вашата визия за развитие на училището Ви като приобщаващо?

Имаме над седемнадесетгодишна практика в областта на приобщаващото образование. Такова, каквото искаме да бъде: отворено, сигурно и  безопасно за всички деца. Моята визия  е тази практика да продължи. Да търсим, приемаме и развиваме индивидуалността на всяко едно дете. Понякога нещата се получават, понякога  е много трудно, защото е разкъсана връзката дете-учител-родител. Но не се отказвам/е.

Мислите ли, че учителите, учениците и родителите я разбират, споделят и подкрепят?

Да, защото  продължавам да развивам създадена вече от учители и родители практика. Разбира се, нещата винаги могат да бъдат и по-добри. Към това се стремим всички.

Към какво бихте искали да насърчите и вдъхновите читателите на Приобщи.се чрез участието си в проекта?

Ние се страхуваме от това, което не познаваме. Когато се учим, когато питаме, когато опитваме, когато имаме подкрепата на съмишленици, можем да променим много неща към по-добро. Защото всяка реформа започва от нуждите на хората, отдолу-нагоре. Нека читателите на Приобщи.се не се страхуват да опитват. Заедно ще продължим!

     Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
    Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин