„Наука без скука” или флашмоб с третокласници за Деня на народните будители

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
23/11/2020 - 12:30
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства". Практиката беше представена и по време на Националната конференция Приобщаващи образователни практики 2020.

 

Флашмоб за Деня на народните будители – форма на работеща практика за приобщаване, за ангажираност, за заедност, за екипност. Флашмоб (на английски: flash mob или flashmob – в буквален превод  „моментна тълпа”) е предварително запланувана и организирана масова акция, в която голяма група от хора се появява внезапно на обществено място и в продължение на броени минути изпълнява някакво действие, изпраща своята идея, послание към случайна публика, т.е. това е вид изкуство, разчитащо на случайна публика и печелещо нейните спонтанни реакции – усмивки, изненада, любопитство, учудване какво изобщо се случва.

Подготовката ни започна месец преди самото шествие из града. Предложих на третокласниците следните идеи и стъпки:

1. Избор на народен будител;

2. Прочит на достатъчно информация за приноса му за просвещението на народа;

3. Подготовка на необходимия снимков материал;

4. Красив и четлив препис на информация – свързана с делото на избрания будител, популярни негови мисли, стихове за него…, грижливо и отговорно подбрана (може и с помощта на възрастен.);

5. Изработване на проект – колаж от преписаното и от снимковия материал, естетическо оформление;

Снимка: Снежана Блажева

6. Трениране за изразителен прочит на преписаното – ясна дикция, точно прочитане на всяка дума.

7. Научаване песента „Ден на народните будители”;

8. Наизустяване на част от Химна на народните будители :

 

9. Краснопис на популярни откъси от „История славянобългарска”, на „Химна на народните будители”, които да раздадем на случайната публика след флашмоба;

10. „Улица на будителите” – подготвихме я за малките първолаци, съседи ни по класна стая, които с радост минаха по нея, докоснаха се до живота и делата на просветители, книжовници и революционери… Всичко има смисъл! И средата е фундамент. Средата ти помага всячески, и всеки ден! Сътворението на света се състои всеки ден. И от нас зависи. И винаги имаме два пътя пред себе си – светлина или мрак… ! Подарихме им светлина и учене чрез емоции и преживяване, учене от деца, чрез деца и за деца!;

11. Избор на място – безопасни спирки, на които ще направим флашмоба, т.е. избор на маршрут;

12. Информиране на органите на реда и сигурността за предстоящото събитие;

13. Афиширане на точния час, ден, маршрут чрез медиите и социалните мрежи;

14. Униформата – обединяващ елемент, която ни отличава от другите случайно присъединени участници към флашмоба. Сложихме отличителните ни за класа жълти шапки и зелени тениски с логото на класа „Наука без скука” и с името на любимото ни училище;

Самата подготовка за участие в уникалния ни флашмоб (така го отразиха местните медии) кара децата да се чувстват съавтори, действащи на сцената, да се включват с по-голяма отдаденост, с желание и посвещение.

И така, в обявения ден и час, облечени в тениските с „Наука без скука”, тръгнахме от училището ни, като направихме фрагменти от флашмоб пред портрета на патрона на училището ни – Николай Катранов. За няколко минути привлякохме случайна публика от деца, учители… и напомнихме за Деня на народните будители по един нестандартен начин. Продължихме с песен до сградата на Първо българско народно читалище ”Еленка и Кирил Д. Аврамови“, спряхме там и отново пред случайни минувачи и репортери от медиите, шумно, гръмко, кратко – държейки малък текстилен български трикольор показахме таланта и знанията си за народните будители. Изпъкнахме сред тълпата. Така и трябва, когато правиш flashmob!

Поднасяне на цветя пред Паметника на дарителите; снимка: Снежана Блажева

Пред Факултетски корпус на Стопанска академия "Димитър А. Ценов"; снимка: Снежана Блажева

После, минавайки през градския парк, учениците поднесоха цветя пред паметника на съгражданина ни – Алеко Константинов, пред паметника на Иван Шишманов, пред паметника на Дарителите (в Свищов дарителите са много.).  На площад „Алеко”, пред сградата на Общината, събрахме най-многобройната публика, която активно припяваше с нас песента за народните будители – „Да се знае, да се помни, че България е жива...”. Всеки присъстващ с вълнение започна да чете подарения му лист с красив препис на „История славянобългарска”… Вниманието на съгражданите беше привлечено, получи се желания „проблясък на тълпата” или „светкавица на тълпата”. Гостувахме и в свищовското висше училище - отново чрез флашмоб фрагменти - пред факултетски корпус, пред паметника на дарителя – Димитър Апостолов Ценов.

Финиширахме нашето мероприятие Детски отдел на Градска библиотека. Там библиотекарите ни бяха подготвили викторина, чрез която показахме и затвърдихме знанията си за народните будители. Споделяхме и радвахме гостите – родители, служители. Показахме, че можем да се обучаваме ефективно, но и да се забавляваме креативно, споделяйки прочетеното и наученото.

Учениците гостуват на Детския отдел на Градската библиотека; снимка: Снежана Блажева

На 1-ви ноември на масите в две от най-посещаваните кафенета в града ни, деца и родители поставиха красиво и старателно подготвените си проекти за избрания народен будител, имаше и принтирани за оцветяване листи с лика на народен будител.

Благодарна съм за това, че имаме прекрасната възможност да сме част от тази красива реалност – да помогнем на хората да прогледнат и да не забравят своето славно минало, вдъхновени от делата на народните будители, чрез преживявания, чрез въздействието на flashmob…, да се опитаме да оставим добър белег върху родния град, върху хората и Земята… И се получи съвсем така, като в приказката за Спящата красавица, успяхме да накараме хората да се усмихнат или да поспрат, за да забележат света около себе си, за да чуят СПОДЕЛЕНОТО от деца за великите българи, за да възродят родолюбието си… Защото флашмобът беше ярък, запомнящ се, а и вдъхновяващ…

Ще продължим да правим ЗА/ЕДНО с учениците ми красиви и вълшебни флашмоби – запомнящо и забавно е да се споделя по този начин прочетеното, да бъдем ЗАЕДНО, да бъдат всички приобщени! Ще продължим! Идеята се оказа свежа и интересна, а публиката – съдействаща, подкрепяща, признателна, активна и благодарна!

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Снежана Блажева, старши начален учител, СУ „Николай Катранов”, гр. Свищов

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин