"Мисията ни е всички да се чувстваме добре в училище" - кратки истории на новите ни училища-партньори

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/08/2020 - 00:00
Представяме Ви интервю с госпожа Милена Милева-Дрончева, директор на 98 Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София  - едно от училищата-партньори в проект "Приобщи.се в нови партньорства".  Госпожа Милева-Дрончева е завършила начална училищна педагогика в СУ "Св. Климент Охридски", със специализации по изобразително изкуство в ДИПКУ Варна и информационни технологии във Факултета по информатика на СУ "Св. Климент Охридски", като в момента прави магистратура по начална педагогика в СУ. Има професионален опит 35 години, 27 от които в 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Представете се накратко?

Казвам се Милена и съм директор на 98 Начално училище в София от десетина години.

Милена Милева-Дрончева, директор на 98 Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

 

Какво трябва да знаем за Вашето училище?

98 начално училище е първото „иновативно“ по съвременните стандарти училище в България. През 1989 година е било пред закриване поради липса на ученици, днес има най-грозния сайт в света, за да отблъсква желаещите, но не се получава. И това ако не е „утвърдена добра практика“ :)

Имаме много добри практики, родени в опита и в следването на целта да оцелеем през годините, като сами си помагаме за това. За съжаление, в ежедневието си сме свикнали да не забелязваме собствените си добри практики, още по-малко пък ги споделяме. Скоро аз ще се пенсионирам и ми се иска добрите ни практики да не се „пенсионират“ заедно с мен. Искам училището да продължи да съществува със своя собствен стил. Не ми се иска някъде през 2989 да се наложи креативни млади андроиди да си напрягат чиповете и диодите - как да превърнат „училището в място за деца и възрастни“ :) Това всъщност е и концепцията, мисията и визията ни - Училището трябва да бъде мястото, в което се чувстваме добре и правим интересни и смислени неща – всички – деца и възрастни – заедно.

Каква е Вашата визия за развитие на училището Ви като приобщаващо?

Училището ни има сериозни успехи в приобщаване на децата без специални образователни потребности. Децата с образователни затруднения също приобщаваме без проблем. Аз винаги съм несигурна колко сме полезни, но специалистите ме уверяват, че сме. А и щом децата се чувстват щастливи, значи сме успели. Нямаме специални познания и опит в приобщаването на деца, които имат поведенчески прояви, несъвместими с приетите в училище. Успяваме да въздействаме, чисто емоционално и човешки върху тях, за да спазват нашите модели и постепенно те да станат и техни. Разбира се понякога не успяваме да въздействаме  и от там причината да няма пълно щастие в нашата „бонбонена“ къщичка. (бел. ред. сградата на училището често е оприличавана на къща).

Приобщаването на родителите и учителите също е динамично. Може да се каже, че понякога има библейски характер – от „Осанна“ през „Разпни го“, докато стигнем до „Нашето училище. “ Много ми се иска да изградим модел, който да е по-малко „библейски“ и по-щадящ и подкрепящ и в двете посоки – и към родителите и към учителите, което е в интерес на децата, а също и в мой.

Мислите ли, че учителите, учениците и родителите я разбират, споделят и подкрепят?

Първата ми реакция беше да отговоря – „не“… Разбирането е нещо сложно, взаимното разбиране още повече. Опитът ми показва, че всеки разбира това, което иска и може. За да бъде разбрана една идея, освен всичко, е важно и да бъде описана, представяна. Ние имаме нужда да работим върху това. Мисля, че учители, ученици и родители усещат духа и атмосферата на училището, и я споделят и подкрепят според собствения си житейски опит, познание и емоционална компетентност. Виждам това като добро начало и резултатите са прекрасни.

Към какво бихте искали да насърчите и вдъхновите читателите на Приобщи.се чрез участието си в проекта?

Ще отговоря егоистично, като кажа, че искам да се самонасърча и самовдъхновя да опиша това което сме направили до тук. Искам да го споделя и да почерпя идеи, как да го подобря, искам да отворя вратите на училището и да поканя в него още прекрасни хора, като тези, които видях на първата ни среща по проекта. Искам „щастие за всички – даром и никой да не бъде пренебрегнат“ /цитатът е от „Сталкер“ на Стругатски/. Мисля, че е време 98 НУ да се приобщи и да излезе от анонимност.

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин