Да се чувстваш добре със себе си – първата стъпка да се чувстваш добре с другите. Танцово-двигателна терапия за психосоматичните процеси на развитие

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
26/11/2020 - 22:30
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства". Практиката беше представена и по време на Националната конференция Приобщаващи образователни практики 2020.

В самия край на 2019 г. по случай Коледните празници в СУ „Д-р П. Берон“ – гр. Костинброд беше поставен мюзикълът „По пътя на светлината“ с режисьор-постановчик и хореограф Емилия Михайлова, музикален ръководител – Лили Найденова. В този спектакъл, в който участваха около 200 деца, за първи път по-мащабно бяха приложени елементи от една иновативна за България добра практика – танцово-двигателната терапия за психосоматичните процеси на развитие /ТТД – ППР/.   Перфектната организация  и добрата координация между екипа на началните учители на СУ „Д-р П. Берон“ под ръководството на г-жа Ели Виденова, на Дневния център за работа с деца на улицата с ръководител г-жа Светослава Иванова и на Центъра за обществена подкрепа „Промяна“ с ръководител г-жа Попова, показаха  за сетен път, че големият успех се постига само с екипна работа.

Снимка: Емилия Михайлова

Всъщност още по време на подготовката на този спектакъл, с класовете по хореография и групи по креативни танци към училището, както и с групите по ТДТ – ППР  към двата центъра, бяха използвани танцово-двигателни форми и похвати на ТДТ, спомагащи емоционалното развитие и обогатяващи личната и груповата креативност. Интересно бе да се наблюдава комуникацията между децата на невербално ниво и създадения климат на доверие, благодарение на доброто отношение, подкрепа и уважение към личността на всеки участник. В началото и в края на всяка репетиция, както и по време на спектакъла, децата се поздравяваха с поглед, хванати за ръце и седнали на земята в кръг. Това беше нашият свещен кръг на съвършенство, завършеност и съюз при всяка среща. Кръгът, в който няма прекъсване, без ъгли и ръбове, е символ на хармония. Това е мястото, където никой на никого не се противопоставя, а различията преминават в равенство. От това вълшебно пространство, от това свещено място и дефиниран храм, децата продължаваха репетициите с презентационни игри, а после активираха нивата на усещания и кинестетични възприятия. Загрявайки тялото от периферията към центъра на тялото, чрез упражнения за основните двигателни схеми на развитие, те навлизаха постепенно в комбинации, структурирайки както тялото, така и хореографиите. А после продължаваха по пътя на импровизацията, експеримента и творчеството.

Снимка: Емилия Михайлова

За първи път в Костинброд деца с проблеми в развитието взеха участие в такъв мащабен проект. Те не просто участваха, те се чувстваха щастливи и на концерта се представиха блестящо. Публиката беше притаила дъх, защото една част от хореографиите, които видяха, не бяха структурирани предварително, а представляваха творчески път, който бе пропътуван точно в този момент под напътствията на танцовия терапевт. „По пътя на светлината“ беше послание, направено от нашите деца към целия свят, ръководен от големите: Нека да виждаме светлината, доброто, красивото и да вървим по нея всички заедно! Ние ви показахме, че е осъществимо. Нека да се смесим, да не търсим различия. Желаното може да стане реалност. Нека се обичаме и уважаваме различията си – те са нашата уникалност!

Така на практика ние приложихме танцово-двигателната терапия /ТДТ/ -  творчески процес, при който движението и танцът се използват като инструменти за цялостно опознаване на индивида и представляват психофизическо преживяване, което насърчава осъзнаването, трансформацията и промяната. Спецификата на ТДД има отношение към езика на тялото и танца и към творческия процес като основни методи за оценка и интервенция в междуличностните процеси, насочени към положителното развитие на човека.

Снимка: Емилия Михайлова

Танцово-двигателна терапия обхваща различни научни области от антропологията до етнологията, изкуството, психологията, телесните дисциплини.

Танц: не в техническия смисъл, а като опит на осъзнаване, изразяване и универсална комуникация на човека. Танцът, преди да съществува като форма на изкуство, е бил форма на изразяване и първично общуване на човешката раса в различни култури; това е единствената форма в изкуството, в която творецът и произведението му са един и същ -  мимолетно изкуство, което съществува само в момента, в който се случва. Танцуващото тяло създава форми, които напуска и бързо след това създава други: игра на трансформации и промяна.  Г. Юнг, например, вижда в движението един от начините, чрез който се изказва неизразимото, което има във всеки един от нас.

Движение: основната форма на изразяване и връзка на всеки индивид със света. Езикът на тялото, който предхожда вербалния език, действа като "интегриращ фон" за израстването на индивида и за организацията на идентичността му.

Терапия: не само в клиничния, а и в по-широк смисъл /"да се погрижим за .."/ насърчава процесите на трансформация чрез активиране на творческите ресурси, които могат да се изразяват и при хора със сериозни проблеми и увреждания.

Кратка историческа информация и обхват на приложение на ТДТ

Танцово-двигателната терапия /ТДТ/ е родена в Америка през 40-те години на миналия век, веднага след войната, благодарение на работата и прозренията на някои хореографи и танцьори с отношение и чувствителност към емоционалните и психологическите аспекти на движението, с цел да се даде "глас на тялото". По-късно тя се развива в Европа и в други части на света, диверсифицирайки се в множество теоретични и приложими модели. Днес ТДТ е дисциплина с богато теоретично и методическо наследство.

В Италия ТДТ датира от седемдесетте години, където областта ѝ на приложение се разширява, разнообрaзява и обогатява чрез работата на професионални асоциации и школи за обучение. Днес тя играе важна роля и в областта на мултимодалното лечение на сложни психиатрични заболявания, патологични пристрастявания и различни разстройства. Използва се широко и в образователния сектор като средство, което улеснява личностното израстване и насърчава психо-физическото развитие. Може да се каже, че танцово-двигателната терапия е форма на психотерапията. Неин основополагащ принцип е следният: между тялото и човешката психика има най–пряка връзка, взаимно детерминирана. Защитните механизми при човека не са само чисто психологически, но те се проявяват и в тялото му – като скованост и напрежение в мускулите. Също така, различните проблематики в структурата на тялото, в позата, в дишането, в движението и в балансирането на състоянието на организм се разглеждат като отражение на различни психически нарушения.

Една от школите, на които си заслужава да се обърне повече внимание, е Танцово – двигателната терапия за психосоматичните процеси  на развитие(ТДТ – ППР). Тялото представлява нашият начин да се представим пред света и да бъдем признати. Това ни дава усещането за себе си, на нашия емоционален живот, това ни помага да структурираме понятията пространство и време, да изградим нашата личност, схемата и образа на тялото, да изградим мисълта и да регулираме отношенията с другия. Точно поради тази причина езикът на тялото, въпреки че е универсален, е изключително особен и индивидуален. Чрез внимателно наблюдение на всеки жест и качество на движението, всеки нюанс в позата и в използването на пространството, може да се види зърното на вътрешния свят и психическото състояние на движещия се.

ТДТ - ППР, която се фокусира върху работата на тялото, а не на словото, смята, че то е матрицата на ума, нуждата от комуникация чрез движение е присъщо на човешкото същество. Първоначалната цел на срещите по ТДТ - ППР е да приближи участниците до реалността на тяхното тяло и да укрепят в тях чувството за него и неговите граници, преценявайки и повишавайки личната креативност. Срещите могат да бъдат както индивидуални, така и групови.  Споделянето на опит в групата има за цел да се позволи изразяване и на вербално ниво. В отделните срещи всеки участник циклично преповтаря и преживява всяка стъпка от своето развитие, която впоследствие ще позволи появата на специфични соматични, афективни, когнитивни и социални качества, които  ще подкрепят цялостното различно качество на присъствието в света. Чрез движението, чрез танцови импровизации и комбинации се опитваме да възстановим смисъла на всеки жест, който въздейства върху нашата емоционална, социална и когнитивна сфера, стимулира креативността ни и по този начин психофизическото ни състояние става по-добро.

Днес, след тридесет години на проучвания и изследвания като хореограф, учител по музика и танци и танцово–двигателен терапевт, съм абсолютно убедена в огромното значение на танцово–двигателната терапия във всички сектори. Работя за разпространението и развитието на теоретично–практическия ѝ потенциал в различните контексти – превентивен, терапевтичен и рехабилитационен, както и образователен.   Организирам специфични интервенции от превантивен, клиничен, образователен, рехабилитационен, информационен характер;  семинари, конференции, работни групи; проучвания и изследвания в областта на ТДТ, арт терапията, психология и психотерапия – индивидуална и групова, психология на развитието и юношеството, музикотерапия, видеотерапия, психоанимация, психодрама, танц, театър, техники за релаксация, бойни изкуства и ориенталски телесни дисциплини; обучения и професионална квалификация за здравни, социални, училищни, общински служители; дейности, свързани с насърчаването на физическото и психическо благосъстоянието и с превенция на рисковите фактори и проблеми в училище. Вярвам в силата на изкуството да променя и да свързва хората, да руши бариерите на различието!

  Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Емилия Михайлова, учител по хореография, СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин