Как сивото стана цветно

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/12/2020 - 16:45
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

 

Сутрин е! Учениците са сънени и бързат към класните стаи. Влизат в сградата на училището и се срещат с дежурните учители както всеки ден. Мислейки си за първия учебен час, тръгват по мрачния коридор и  още на първия ъгъл спират изненадани! Попаднали са в ново цветно пространство. Шарени маси, удобни пъстри пейки с меки възглавници и прозорци отворени към неизвестното. Чудят се къде са?! До вчера това беше едно мрачно пространство без прозорци и цветове, а днес грее и създава ведро настроение. Промяната е невероятна!

Нашето училище е красиво и уютно, изпълнено със смях и весела глъчка,  но е проектирано с огромни коридори, които не се използват пълноценно.

Има интериорни решения – дивани, шкафчета за всеки ученик, витрини представящи историята на училището, работата по проекти, както и акценти от училищния живот, но липсват обособени места за отдих, четене или просто за разговори със съученици и приятели в междучасията.Често учениците се гонят и измислят различни забавления, които не винаги са подходящи.

В разговори с ученици и учители сме обсъждали идеи за промяна на празните и сиви  пространства, но по една или друга причина не успявахме да ги реализираме. Може би не бяхме готови да отделим от нашето свободно време и се чудехме как да убедим учениците и родителите да направим тази стъпка към промяната.

Изключително сме благодарни на Българския дарителски форум и програмата „Научи се да даряваш“, в която участвахме, и чрез която пред нас се откриха нови хоризонти. Станахме по-смели и убедителни. Научихме се да споделяме и да даряваме време и идеи, придобихме опит в реализирането на доброволчески инициативи. Така се роди идеята за нашия проект „Заедно“!

Защо „Заедно“? Защото в проекта се включиха ученици, родители и учители, обединени от една обща мисия -  „Да превърнем сивото място в цветен и привлекателен кът достъпен за всички.”

Но… Още в самото начало се появиха и проблемите.

Първият проблем беше свързан с финансирането, тоест от къде да осигурим средства за реализиране на идеята. Имахме подкрепата на Ученическия съвет и малка група ентусиасти, както и огромното желание да стигнем до финала. Обсъждайки предстоящите задачи, научихме за конкурс обявен от Аурубис България, насочен към всички училища в Средногорието „Как да променим училищната среда с 200 лева“ Това беше като слънчев лъч! Нашите ученици обзети от желанието да се реализира проекта, се включиха в предизвикателството и за радост на всички спечелиха първото място. Така бяха осигурени началните средства и започнахме стъпка по стъпка с дейностите по проекта.

В началото, Ученическият съвет обяви конкурс за идеен проект на новото пространство и за наша радост участваха много екипи от различни класове с интересни предложения.

Бе взето решение, че мебелите биха могли да бъдат изработени от европалети, които получихме като дарение от фирма Пролайф Техноложи ЕООД - Мирково.

С помощта на родители се осъществи превоз на материалите, необходими за мебелите. Ученици и родители изработиха заедно пейки и масички, шлифоваха ги  и ги боядисаха.

С паричния награден фонд и помощта на ръководството на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ бяха закупени пъстри възглавници и тапети, които решиха пространствения проблем, тъй като мястото беше без прозорци. Най – вълнуващият момент беше подредбата на мебелите и преобразяването на пространството. Беше организирана дарителска акция „Прочети и дари“ за набиране на книги и списания. Така обособихме и къта за четене. Всички заедно и с общи усилия осъществихме проекта и се радваме  на новото привлекателно място за отдих и интересни занимания, което нарекохме „ЗАЕДНО“.

Прекрасно е, когато минаваме покрай него и виждаме много усмихнати ученици, които поддържат мястото, вече една година.

Неотдавна в училището ни гостуваха бивши ученици и бяха изключително впечатлени от цветния кът и изразиха радостта си от това, че заедно сме успяли да постигнем тази промяна и по този начин сме заявили своята активна позиция и сме придобили опит в осъществяването на доброволчески инициативи в училището.

Всички родители и гости се радват, че учениците са ангажирани с подобен тип дейности и привличат след себе си още последователи.

Разбрахме колко е важно да бъдем смели в мечтите си и да не се отказваме от трудностите. Общността се убеди, че когато сме „ЗАЕДНО“ можем повече и това не е само клише. Погледите ни са насочени към реализирането на нови идеи за подобряване на училищната среда, която  трябва да мотивира и вдъхновява учениците и да бъде привлекателна за тях.

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Румяна Серафимова и Кунка Юрукова, СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Златица

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин