Суперсилата, без която не можем – стимулиране на четенето

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/12/2020 - 14:00
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

 

Често се говори, че днешните деца не обичат да четат. Но дали това е така!? За да търсят книгите и изпитват удоволствие от прочетеното, сме отговорни ние възрастните – учители и родители и е необходимо да работим целенасочено в тази посока.

Аз съм начален учител. Когато учениците ми се ограмотиха в 1 клас и започнаха първите си плахи стъпки като читатели във втори клас, се замислих какво бих могла да направя, за да ги стимулирам и подкрепя в това тяхно начинание. В началото е важно да не се обезсърчат, затова направих едно табло с името на всяко дете. За прочетена книжка получават цветенце, за десет цветенца получават Купа за суперчитател. Суперкупите не са предметни, но всички се стремят да получат повече и … четат.

снимка: Венета Каменова

Когато станаха по-уверени читатели, се роди идеята да направим читателски клуб и класна библиотека. Породи се нужда да обсъждаме прочетените книжки. Въпреки, че вече са самостоятелни читатели, децата обичат да слушат и друг да им чете. На първата сбирка им четох аз, измислиха си име на клуба, определихме правилата. Участието е доброволно, но се присъединиха почти всички. Събираме се веднъж седмично, четем и обсъждаме книгите, които децата харесват, които аз им предложа или те са донесли, рисуваме илюстрации, моделираме, драматизираме. Всички идват с голямо желание и се включват активно. В клуба участват не само деца с интерес към книгите, но и по-неуверени читатели и такива с обучителни затруднения. Всеки е добре дошъл!

„Чети-дари“ е инициатива, чиято цел е радостта от четенето да се удвои с радостта да помагаш на другите, затова миналото лято участвахме в нея. Всяка година сме част от журито в Националната награда за най-добра детска книга „Бисерче вълшебно“. Книгите, които трябва да прочетат и оценят децата са нови, излезли в предходната година и ги няма дори в градската библиотека. За да ги набавим правим различни благотворителни акции, за да съберем пари и ги закупим, като тук включваме и родителите. Новите книги добавяме в класната библиотека, разменяме, четем, а когато учениците завършат четвърти клас, подаряваме на градската бибилиотека, за да стигнат до повече деца.

снимка: Венета Каменова

Любовта към литературата и културните цености са част от целите, които осъществявам с децата, но същевременно се повишава грамотността, критичното и аналитично мислене. Развиват се въображението и креативността. Така след прочита на „Малкият Никола – Първоначалният комикс“, едно от децата направи презентация, представи я  и показа как се прави комикс. След това всеки съчини и нарисува собствена история. За децата беше много увлекатело и забавно. Вълнуващи и стимулиращи са срещите с писатели, художници, преводачи във връзка с една от рубриките ни „Кой създава детските книги?“. Ангелина Жекова, Юлия Спиридонова, Анна Хаджимишева – внучка на Валери Петров, Анета Дучева, са част от авторите, които срещнахме на живо и най-вече в Zoom, благодарение на Валентина Стоева. Други занятия, които децата обичат са тези посветени на енциклопедиите. Опитите, които направихме по книгата „Невероятният свят с експерименти на Петьо Филията“ ни донесоха много емоции и … знания.

снимка: Венета Каменова

Не е без значение и обстоятелството, че често провеждаме сбирките си в неформална, творческа среда, в по-свободно общуване, извън ограниченията на класната стая. Изграждането на трайни навици за четене и то четене за удоволствие, бих казала, че е мисията  - възможна! Четенето е тази суперсила, която ще помогне на децата да покорят всички върхове в науката и живота и за овладяването й трябва да помогнем чрез много стимули и търпение ние възрастните.

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Венета Каменова, начален учител, СУ "Свети Паисий Хилендарски", гр. Златица

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин