Стая на сътрудничеството или как учениците могат да бъдат миротворци

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/12/2020 - 15:00
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

 

„Светът е пълен с хора, които никога, освен в детството си, не са посрещали отворена врата с отворено съзнание.“

И. Уайт

Отношенията в образователните институции са податливи към един или друг вид конфликт и стратегиите за управление им са от основно значение за мирното съвместно взаимодействие в тях. За всички, които работят с деца и ученици, от съществено значение е да познават същността на конфликта, причините за възникването му и неговите въздействия върху развитието на подрастващите, за да се намерят адекватни начини за справяне. Когато имаме нагласа и умеем да разпознаваме потребностите на децата и сме готови да ги разглеждаме в среда на състрадателно разбиране, се отваря възможност към творческо и емпатийно решаване на  проблемите, изграждане на добри екипи и подобряване на взаимоотношенията. Обучавайки ученици и особено ученици с поведенчески проблеми, да станат медиатори в своите училища е ефективен начин да се осигури стабилна връзка между ценностите им като отговорност, уважение и осъзнаване на последиците от собственото поведение и начина им на живот.

Как започна всичко?

 Преди години ми попадна статия за сътрудничество между ученици в испанско училище, като училищен психолог отговорността  към  превантивните дейности ми е основна и приоритетна и изпитах огромно желание  да въведа подобна практика в училище. Потребността от нещо различно и работещо в училище за управление на конфликтите ме отведе на обучение за медиатор. След като се сертифицирах, реших,че времето е настъпило. Осъществяването на целта ми се състоя от стъпки, които  следвах за ефективно прилагане на стратегията - Обучение на медиатори, миротворци. Първата стъпка бе избор и подбор на учениците, които искаха да участват в това обучение. Ученици от 7до 12 клас бяха избрани по два коренно различни критерия:

 - едните бяха известни, уважавани, популярни с коректно поведение и биха могли    да функционират като пример за подражание и такива с проблемно поведение, които поемайки отговорност им се даваше шанс за личностна промяна. Този втори шанс се оказа в повечето случаи изключително успешен.  След това избраните ученици преминаха обучение по социални умения, в това число ефективна комуникация и решаване на проблеми, бяха запознати с това що е то медиация, с оновните принципи на медиацията - доброволност, равнопоставеност, неутралност, поверителност, какво прави медиаторът, бяха проведени и тренинги.

 В тези обучителни сесии те научиха много за самите себе си и за другите, за това колко е важно да се изслушват двете страни в даден конфликт, да се чуят потребностите им, да се насърчава диалогът и успешната комуникация, да постигат споразумение, което да удовлетворява всяка страна на принципа: „Аз печеля - ти печелиш“. Разбраха и осъзнаха важността на разпознаването на собствените си грешки и смелостта да се извинят. Себерефлексивност, споделяне, търсене на решения, много групови упражнения  също бяха част от обученията.

Снимка: Гергана Крумова

Така се роди и нашата Стая на сътрудничеството, удобна и уютна за учениците, създавайки по този начин среда и  доверително пространство, подходящо за диалози и и решаване на конфликти по мирен начин. Така всеки път, когато ученик е участвал в конфликтна и проблемна ситуация, той бива насочван към Стаята на сътрудничеството. Аз се свързвам с обучените ученици и те започват да работят върху възникналия проблем. Обнадеждаващо е и, че учениците, които имаха проблеми в поведението си, самите те заявяват желание да станат медиатори и активно започнаха да се включват в различни дейности на училището, както и да се опитват да предотвратяват конфликти като съдействат на своите съученици-ментори.

Снимка: Гергана Крумова

 Получи се нещо като Предай нататък под мотото:

 „Бъди промяната, която искаш да видиш в света.“ (М. Ганди)

 

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Гергана Крумова, училищен психолог, обучител по социални компетенции, медиатор, 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин