Преходен период

Преход между училищните нива

ПРЕХОДЕН ПЕРИОД

Периодът на преход от детска градина в училище, в ново училище или по-горен клас е изключително важен и сложен етап в живота на детето. Правилният подход на родителите и специалистите е от особено значение за успешното приобщаване на всяко едно дете.

Една от големите теми в изследването на развитието на децата, независимо от различните подходи към нея (психоаналитичен, когнитивен, базиран на теорията на научаването, информационно –...
По-долу ще намерите кратка организационна таблица, която ще ви помогне като учител да улесните, организирате и проследите прехода на децата в нова за тях учебна среда. Преценете дали някое от...
По-долу ще намерите кратка организационна таблица, която ще ви помогне като родители да улесните, организирате и проследите прехода на детето си. Преценете дали някое от нещата изброени по-долу са...