Материали Конференция ПО 2018

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Материали и презентации от КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2018

Роли и взаимодействие в приобщаващото образование

 

 

Видео - цялата Конференция 2018

 

Презентации:

Лидерството по пътя на приобщаващото образование Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

Приобщаване или как да конструираме самолет, докато летим - проф. Давид Родригес, Лисабонски университет, Португалия.

Приобщаващото образование отвъд специалните образователни потребности проф. Дъглас Чийни, Вашингтонски университет.

Изграждането на училищните лидерски екипи за постигане на общоучилищен подход -  д-р Бриджит Уолкър,  Вашингтонски университет.

 

Материали:

Участници.pdf

Изложители.pdf