Детското участие и училището - анкета с томбола

 

Уважаеми колеги, 

Молим Ви да отделите няколко минути, за да попълните до 22-ри април нашата кратка анкета за детско участие. Вашите отговори ще бъдат използвани в обобщен вид и няма да използваме или цитираме имената Ви.

Ако ни оставите име и телефон за връзка, ще участвате в томбола, при която двама от попълнилите анкетата, ще бъдат изтеглени и ще получат книгата "Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи" като подарък.

Благодарим Ви!

 

 

С попълването на името и телефона си, давате своето съгласие Сдружение за споделено учене ЕЛА, ЕИК 175256518, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Възраждане, ул. Княз Борис I No 133, ет. 1 да използва и обработва предоставените от Вас лични данни с цел участие в томбола с награда книга и публично да обяви името и фамилията Ви, ако сте победител в нея. Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие. За повече информация, запознайте се с нашата политика за защита на личните данни (https://www.ela-bg.eu/bg/cat/politika-lichni-danni)

Благодарим Ви! Вашето мнение е важно за нас.