Обучение Колин Гасамис

Уъркшоп за специалисти и учители на тема

„Ефективна екипна работа между специалистите и учителите“

с Колин Гасамис, обучител от САЩ  

 

Уъркшопът ще се проведе на английски език с консекутивен превод на български.

Цена на обучението: 50 лв.

Таксата включва присъствие на уъркшопа, материали и кафе пауза.

Организаторите не покриват разходите по транспорт и настаняване на гостите.

Начин на плащане - с банков превод.

Данни:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение Център за приобщаващо образование   
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане:  Обучение 26 юни и име на участника

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Благодарим Ви! Очакваме ви!

Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.