Обучение на Колин Гасамис и Джейкъб Хакет

Уъркшоп за учители на тема „Справяне с предизвикателното поведение в класната стая“ с обучители от САЩ – Колин Гасамис и Джейкъб Хакет

На какво се дължи предизвикателното поведение на учениците в клас? Как можем да структурираме времето и пространството в класната стая, така че да създадем предпоставки за поведение, което подпомага ефективното учене и участие в клас? Как да подкрепим отделни ученици, за да могат да останат спокойни и да учат успешно в група?

Отговорите на тези въпроси ще можете да потърсите заедно с Колин Гасамис и Джейкъб Хакет по време на еднодневен интерактивен уъркшоп за учители.

Кога: 30 юни 2018 г.

Къде: в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел (адрес: София 1303, бул. Христо Ботев 69), гр. София.

 

 

Цена на обучението: 120 лв.

При записване до 15 юни 2018 г.  - 100 лв.

Местата са ограничени.

Данни за плащане по банков път:

Сдружение Център за приобщаващо образование   
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане:  Обучение 23 юни 2018

Благодарим Ви! Очакваме ви!

Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.