Обучение на проф. Дъглас Чийни и д-р Бриджит Уолкър

Уъркшоп за учители на тема: "Как да създадем общност в приобщаващата класна стая“ с обучители от САЩ – проф. Дъглас Чийни и д-р Бриджит Уолкър

  • Как изглежда приобщаващата класна стая и какви са нейните характеристики?
  • Как да създадем позитивни взаимоотношения между учениците, базирани на споделени ценности?
  • Как да осигурим ефективна подкрепа на учениците си, които могат да срещат затруднения в училище, като използваме възможностите на диференцираното преподаване?

Отговорите на тези въпроси ще можете да потърсите заедно с проф. Дъглас Чийни ид-р Бриджит Уолкър от Вашингтонския университет, Сиатъл, САЩ по време на еднодневен интерактивен уъркшоп за учители.

Ще бъдат представени конкретни техники и стратегии за работа в класната стая.

 

Кога: 1 ноември 2018 г.

Къде: Project lab, бул. "Мария Луиза" №58, етаж 2 (до Лъвов мост)

 

 

Цена на обучението: 120 лв.

При записване до 20 октомври 2018 г.  - 100 лв.

Местата са ограничени.

Данни за плащане по банков път:

Институт за развитие на приобщаващото образование ЕООД

Банка: УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG55UNCR70001523204630

Валута: Български лева
Основание за плащане:  01.11.2018г.

 

Благодарим Ви! Очакваме ви!

Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.