Регистрация за Конференция 2018

Регистрация за

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2018

 

            Дата: 3 ноември  2018 год

Място: НДК, зала 6

Информация за плащане:

​Участието в конференцията е платено. Такса участие е 40 лв. на човек и може да бъде платена по банков път или в офиса на Център за приобщаващо образование до 31 октомври 2018 г., гр. София, ул. "Княз Борис I" 133, ет.1

Данни за плащане по банков път:

Институт за развитие на приобщаващото образование ЕООД

УниКредит Булбанк АД

IBAN: UNCRBGSF

BIC: BG55UNCR70001523204630

Валута: Български лева

Основание за плащане: Конференция ПО 2018 и име на участника

 

Ако Вашето училище/организация е заплатило/а такса участие, моля въведете предоставения предплатен код.

За повече информация във връзка с плащането и фактурите: Добрин Георгиев: 0889734256, d.georgiev@cie-bg.eu

Моля, преведете сумата от 40 лв. не по-късно от 31 октомври 2018 г.

Данни за плащане с банков превод:

Институт за развитие на приобщаващото образование ЕООД

УниКредит Булбанк АД

IBAN: UNCRBGSF

BIC: BG55UNCR70001523204630

Валута: Български лева

Основание за плащане: Конференция ПО 2018 и име на участника

 

 

Заповядайте в офиса на Сдружение "Център за приобщаващо образование" на адрес: гр. София, ул. "Княз Борис I" 133, ет.1, за да направите плащането не по-късно от 31 октомври 2018 г.

 

Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

Благодарим Ви!/ Thank you!