Записване за онлайн курс: Изграждане на приобщаваща училищна среда

 

Благодарим Ви за проявения интерес към електронния курс "Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и практики".

Моля, попълнете формата за регистрация.

След осчетоводяване на плащането, ще получите имейл с код за достъп до платеното съдържание.

Цената на курса е 49 лв.

Необходимо е да направите превод по банкова сметка на сумата:

Център за приобщаващо образование
Уникредит Булбанк
IBAN: BG85 UNCR 7000 1523 1150 44
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Име на участника
 
Данните по-долу са необходими, за да Ви бъде създаден персонален потребителски акаунт за достъп до електронния курс.
 
 
1 Start 2 Complete
Ако имате въпроси относно онлайн обучението, Ви каним да ги зададете тук.
Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

Благодарим Ви!

След осчетоводяване на плащането, ще получите имейл с код за достъп до платеното съдържание.