Електронен курс "Запознаване с приобщаващото образование"

Primary tabs

Създадохме това обучение в подкрепа на всички тези от вас, които са ангажирани с образованието по един или друг начин. 

В рамките на настоящото онлайн обучение ще имате възможност да изследвате собствените си нагласи, да проверите настоящите си знания по отношение на приобщаващото образование и, разбира се да придобиете нови такива. Курсът се състои от четири модула.

  • В първи модул „Концепции и перспективи“ ще проследим възникването и развитието на идеята за приобщаващото образование, неговата същност, и параметрите на практическото му приложение.
  • Във втори модул "Приобщаващият екип" ще научите как работи приобщаващият екип и кои са неговите членове, какви умения трябва да притежават те, към какви принципи да се придържат и какви добри практики прилагат.
  • В трети модул "Приобщаващи системи" ще научите повече за нивата, на които се случва приобщаването в една учеща система: от класната стая, през училището до по-голямата общност.
  • В четвърти модул "Моделът на ЦПО" ще се запознаете по-подробно с елементите на модела, с процеса на неговото прилагане, както и с основните принципи на работа по изграждане на приобщаваща среда.

* В секцията "Форум" можете да качвате различни материали, свързани с темата Приобщаващо образование, които намирате за полезни, както и да коментирате споделеното от други участници.

Често задавани въпроси

Как е организиран курсът и колко време отнема завършването му?

Всеки от четирите модула е съставен от три сесии. Обучителните материали и тестовете са достъпни за участниците по всяко време. Препоръчителният срок за завършване на всеки модул е една седмица. Разбира се, можете да си дадете и повече време, но е добре да работите с по-структурирано, с оглед по-доброто възприемане на информацията. 

Има ли фиксирани срокове, в които платформата е достъпна за потребителите?

Не. Платформата е достъпна винаги и по всяко време.

Кога започва и свършва курсът?

Курсът започва с регистрирането Ви и завършва, когато преминете през съдържанието и тестовете на всички модули. 

Как става оценяването и сертифицирането?

Всеки модул завършва с кратки тестове за проверка на разбирането. Резултатът от всеки тест определя успешното завършване на модула, респективно на курса. За да преминете успешно през тестовете, се очаква да сте запознати със съдържанието на курса. В края на курса, тези участници, които са се справили с всички тестове и са преминали успешно всички модули, ще получат сертификат, удостоверяващ успешното преминаване на курса. Ако не сте отворили и прегледали нито един (или под половината) от елементите на съдържанието на курса, се приема, че сте се сдобили с отговорите по друг начин и резултатите на тестовете не се зачитат. 

Курсът съдържа и няколко самооценъчни въпросника, резултатите от които по Ваш избор могат да бъдат използвани за целите на проучвания в областта на приобщаващото образование. Те не се оценяват и отговорите от тях нямат отношение към крайния резултат от обучението.

 

Как ще получа моя сертификат?

След като сте положили успешно всички тестове и при условие, че сте прегледали над половината от страниците със съдържание, Вашето име се отразява в системата в списъка на Завършилите. В рамките на 3 работни дни нашите администратори качват подпечтания и подписан сертификат в pdf формат, на страница Моя Профил, откъде можете да го изтеглите и принтирате. Имайте предвид, че собственото име и фамилията се изписват на сертификата така, както сте ги въвели при регистрация. 

 

Вижте какво споделят учителите, директорите и специалистите, които вече са минали курса:

 

Молим Ви, преди да продължите напред, да се запознаете с Общите условия за потребители:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Please login or register to take this course.