Няколко идеи за училищен празник на приятелството

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
14/04/2016 - 16:00

Отбележете „Дните на приобщаването“ 2016  като организирате приобщаващ училищен празник. Изпращайте ни Вашите снимки нa: office@cie-bg.eu. Те, заедно с кратко описание на събитието, ще бъдат публикувани на сайта ни с името на Вашето училище, а за най-вдъхновяващите от тях сме предвидили специални награди. ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ!

Критерии за награждаване:

- Тематичност;

- Оригиналност;

- Обхват и брой участници.

Плакат на ученици от ОУ „Васил Левски“, гр. Правец

Представяме ви само няколко идеи, които можете да използвате, за да организирате Вашия празник в училище. Сигурни сме, че Вие имате много повече, използвайте ги, за да направите празника наистина незабравим!

Популяризирайте събитието седмица по-рано като разговаряте с децата. Обяснете им на подходящ език какво е посланието на празника на приятелството.

Това е празник за всички вас – учители, ученици и семействата им. Изпратете лични имейли до родителите, обяснете и на тях какво, кога и защо ще се случва. Ако планирате участието на родителите за специфични неща, като например конкурс за най-красива питка, баница, сладкиш, или за най-сърдечно послание от родителите към децата в училище, предупредете ги в същото писмо, за да могат те да се подготвят.

Изберете подходящо място, на което да се съберат всички желаещи.

Помислете каква украса, с малко средства, но за много настроение, можете да предвидите. Освен балони, можете да закупите цветна хартия и да измайсторите цветя, букви.

Направете плакати на флипчарт хартия – нарисувани на ръка, които да съдържат окуражаващи думи и цитати за приятелството. Разлепете ги на мястото на събитието.

Помислете за това каква музика бихте искали да пуснете – детска, джаз или онова, което носи удоволствие на децата.

Планирайте специално обръщение към всички в началото на празника. Това ще създаде весела атмосфера и ще зададе тон на събитието. Освен защо сме се събрали, дайте насоки и какво следва, какви са различните активности.

Ако имате възможност, по време на събитието също се включвайте от време на време, за да информирате какво се случва на различните работни полета и да поддържате доброто настроение.

В края на събитието също кажете няколко думи, които да поздравят участниците. Не забравяйте да дадете висока оценка на всички.

 

Олимпиада на приятелството и отборния дух – с участието на деца и родители:

- Разделете участниците в празника на отбори от по 15-25 деца. Всеки отбор може да има свой цвят, например от обикновени панделки за цветя за всеки участник и свое име – име на град в България, на държава, на плод, друго. Всеки отбор носи със себе си лист хартия, на който са написани отделните станции, така че за учителите на станциите да е лесно да добавят само точките.

- Разпределете станциите на достатъчно разстояние една от друга, така че да има място за всяка група от деца.

- Нека на всяка станция да има по един учител, който да ръководи активността. Той има за задача да дава инструкциите и да следи за правилното изпълнение на активността. Учителят ще записва и точките на отделните отбори на предварително подготвен лист, който отборът ще носи със себе се. Всички учители се събират, за да изчислят точките на отборите накрая. Целта на събитието е да няма конкуренция, а екипност, затова въпреки разликите в точките, не се обявява краен победител, всички са победители.

- Започнете с всички активности едновременно, като предвидете по около 10 минути за всяка активност. След приключването й, нека всички отбори да се придвижат към следващата активност. Така докато всички отбори преминат през всички активности.

- Обявете край на игрите. Обявете, че всички всъщност са се представили чудесно, че няма победител, а всички заедно са победители. Раздайте по един пакет лакомства за всеки отбор. Поздравете всички.

Очаквайте по време на олимпиадата да е шумно, не се притеснявайте от това.

Осигурете безопасност за всички участници.

 

Идеи за игри за отделните станции:

  • Станция „Развален телефон”: позната игра. Децата се подреждат в редичка, учителят предварително е подготвил кратко изречение, което прошушва на първия участник. Последният казва изречението на всички – познала ли е групата? Играта се играе два пъти с две различни изречения за всеки отбор.

Необходими материали: предварително подготвени по две кратки изречения за всеки отбор.

 

  • Станция „Топка през глава и през крака” – децата се подреждат един зад друг, в лек разкрачен стоеж. Учителят има хронометър и топка, дава старт, като първия участник подава топката над главата си, а вторият подава топката на следващия между краката и така, докато всички приключат. Ако топката падне на земята, отборът започва отначало. Учителят записва времето, за което отборът е успял.

Необходими материали: топка, хронометър

 

  • Станция „Категории” – Учителят има предварително подготвени листа за всеки от отборите. Дава две минути на всеки отбор, за да запише най-много думи от една категория. Това може да са: държави, градове в България, животни, паметници от различни места в България, известни личности и др. Един участник пише, а другите му диктуват. За всеки отбор категорията е добре да е различна, може и да се повтаря, според преценката на учителите, дали децата от различните отбори споделят помежду си какво се прави на съответната станция и дали се чува, онова, което другите отбори диктуват, докато самите те играят играта. Учителят брои и записва съответния брой думи за всеки отбор. Тези думи се добавят като точки.

Необходими материали: бели листа за всеки един от отборите, химикал за онзи, който ще пише. Хронометър с време 2 минути.

 

  • Станция „Замрази танца” – тази станция е нужно да се случва с музика. Учителят може да подготви лаптоп с различни песни. Целта е да се пуска и спира една песен – по 10-20 секунди, докато децата танцуват. Песента спира внезапно, учителят наблюдава колко от децата не са спрели да танцуват, брои ги и ги записва в предварително подготвения лист. Така до 5 отделни пускания и спирания на песента.

Необходими материали: лаптоп с тонколони, за да се чува добре музиката.

 

  • Станция „Завърти обръч”. За целта учителят има предварително подготвен обръч. Петима доброволеца от всеки отбор, един след друг завъртат обръча. Учителят отбелязва с хронометър колко време се върти обръча от всеки участник преди да падне на земята. Времето за всяко въртене се записва на листа на отбора.

Необходими материали: обръч, хронометър

 

  • Станция „Познай рисунката”. Отборът избира един доброволец, който ще рисува, без думи. Другите имат за задача да познават какво има на рисунката. Учителят прошепва на доброволеца дума, словосъчетание, изречение, което предварително е подготвил. Казаното не бива да е нито много сложно, нито много просто за рисуване. Доброволецът има за задача за 2 мин. да нарисува, онова, което е чул, така че останалите да познаят. Той няма право да говори, нито да пише думи, цифри, останалите имат право на до 5 предположения, с които да познаят.

Примерни думи: Знамето на България, булевард, морски бряг, футболно игрище, компютърна игра, чиния със спагети, светофар, хранителен магазин и др

Необходими материали: флипчарт за рисуване, достатъчно за всеки отбор, маркер, хронометър.

 

Допълнителни идеи

Използвайте създадения празничен дух, за да поканите родителите през седмицата на ден на отворените врати в училище – ден, в който ще могат да посещават и да участват в часове с децата.

Попитайте родителите на вашите деца, с какво биха искали и могат да вземат участие – дайте им предложения. Може да организирате ателие за рисунка, ателие за оригами, ателие за плетене, или просто час по аеробика, източен спорт или каквото друго ви хрумне или знаете, че има родител, който го умее. Това е ден за всички, деца и възрастни, които обичат творчеството, без значение дали качеството е високо, важно е вдъхновението, с което го правят. Дайте им пространство и време за изява по време на училищния празник на приятелството!

 

Прочетете повече за Кампанията „Дни на приобщаването“ 2016.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Автор: Лилия Кръстева, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин