Ползите за децата от участието им в проект "Моят отпечатък, моят глас, моят избор"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/02/2020 - 14:15

Всяко участие в проект или дейности за учене чрез правене, за учене чрез природата и учене за ролята ни за опазване на природата са важни за децата ни и носят безброй ползи – те виждат връзките между това, което учат в училище, и реалния живот, информацията се разбира по-лесно и се помни по-дълго, защото е наситена с емоции и са били стимулирани много сетива едновременно, преживяването е споделено с връстници и възрастни, на които имат доверие.

Точно така е планиран и нашият проект "Моят отпечатък, моят глас, моят избор"

Защо "моят отпечатък"?

Всички оставяме след себе си вещите, които ползваме в ежедневието си или за да практикуваме любимите си хобита. Все повече хора избират споделено пътуване, замислят се какви четки за зъби да си купят, отказват да ползват сламки и найлонови торбички, събират отпадъците си разделно или преизползват опаковки и предмети. Именно предметите, с които си служим, ще бъдат отправна точка в разговора ни с младите хора за това какво оставяме след себе си и дали то е щадящо природата и полезно за собственото ни здраве.

Снимка: Freepik.com

Защо "моят глас"?

Доказано е, че младите хора учат най-добре от своите връстници. Вярваме, че децата, които ще се включат в конкурса по проекта, ще успеят да предадат щафетата нататък и че чрез посланията си и личния си пример ще замислят и своите връстници защо е важно да ползваме бутилки за многократна употреба и презареждащи се батерии, например. Децата обаче мога да влияят и на възрастните - живеем във време, в което възпитанието и обучението вече не следват само посоката от по-възрастните към по-младите, а текат във всички посоки. Ако едно дете може да научи родителите си да ползват телефон и таблет, значи може да ги убеди вкъщи отпадъците да се събират разделно. А може ли да убеди директора на училището си да направи билкова градина в двора на училището или хартията от цялото училище да се предава за рециклиране? Разбира се, стига да вярва, че това е важно и че неговото мнение има значение.

Защо "моят избор"?

С ежедневните избори, които правим - когато пазаруваме, когато се храним, когато изхвърляме боклука, ние влияем на много повече хора около нас, отколкото дори можем да си представим. Ако всеки път отказваме торбичка в магазина, скоро ще спрат да ни предлагат. Ако всеки ден, всички си носим платнени торбички за многократна употреба, найлоновите ще станат излишни. Често отделните хора смятат, че от тях нищо не зависи, но практиката показва, че добрият пример и постоянството имат значение и че увличат и нашите близки. Тази промяна идва най-бавно, но е най-важна, защото наистина променя посоката на развитие на ситуацията и има значение за всички.

 

Проектът се съфинансира от Европейския съюз и проект Bridge 47

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Отговорността за съдържанието на тази публикация се носи изцяло
от Сдружение за споделено учене ЕЛА и по никакъв начин не трябва да се счита,
че отразява непременно виждането на Европейския съюз.

 

Сдружение за споделно учене ЕЛА

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин