Сборник с процедури по Наредба за приобщаващо образование за училища и детски градини

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/02/2017 - 15:00

Представяме на вашето внимание Сборник, обобщаващ някои от процедурите, които екипът в училище/детска градина може да приложи в организиране на обща и допълнителна подкрепа.

Въвеждането на практика на подкрепа за всяко дете е процес, който изисква промяна на училищната организация с ясни ангажименти на всеки участник в зависимост от неговата роля и задачи. Създаването на процедури е главният път за развиване на училищна политика, базирана на системен подход за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Такъв документ би бил полезен ориентир за всяка образователна институция, която прави първи стъпки в организиране на подкрепата за личностно развитие за децата и учениците. Текстовете носят информация за скелето, около което училището може да подреди тази подкрепа.

Училищната политика за подкрепа за децата трябва да бъде създадена от самото училище или детска градина, съобразно спецификите на децата, образователната среда и ресурсите, с които разполага и може да използва учебното заведение. Основното е да се запази гъвкавостта и многото възможности за действие, които са зададени в ДОС за приобщаващо образование, а не да се застопорява в институционалните механизми. Водещи при прилагането им са хората, работещи в детските градини и училищата и умението да използват институционалната рамка в най-добър интерес на всяко дете.

Препоръчваме образователната институция, която се е запознала с текстовете тук да  анализира своите специфични характеристики, своите човешки, организационни и други ресурси и да подреди собствен начин на работа. Текстовете тук могат да бъдат полезни, само след като се изпълнят със смисъл от ръководството, учителите и специалистите и този смисъл е споделен от всички тях.

Ако сборникът бъде приложен без да е осмислен, има вероятност съществото на работа да бъде пропуснато. Например екипът за подкрепа да бъде сформиран от гледна точка на административна регулярност, но да не бъде ефективен, защото същността на екипа е в споделянето на информация за децата и във формиране на съвместно разбиране за потребностите им и съвместна работа.

Ако текстовете се възприемат като предписание, без да бъде направен анализ на характеристиките на училището, то може да срещне трудност да ги изпълни. Например, може да бъде предизвикателство да се организира отделен екип за всеки ученик, за който се прилага превенция на затруднения в ученето. Училището може да прецени, че е по-ефективно ако тези екипи се срещат едновременно за повече от един ученик, а не поотделно.

Основният екип на сдружение „Малки стъпки“, гр. Плевен са Димитър Грънчаров и Валерия Симова. Повече за тях, можете да научите на фейсбук страницата на Сдружението и на имейл:  SKCPleven@yahoo.com

 

Сборникът можете да свалите оттук: Сборник с процедури по Наредба за приобщаващо образование за училища и детски градини. pdf

Сборникът е разработен от сдружение „Малки стъпки“ и се публикува с тяхно съгласие.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин