Как мога да разпозная дислексията в предучилищна и начална училищна възраст

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
08/10/2014 - 16:00

Индикатори

В предучилищна възраст е важно учителите да умеят да разпознават маркерите за дислексия, но на този етап не е възможно формално диагностициране, защото процесът на ограмотяване не е стартирал или е в много начална фаза. По-скоро на това образователно ниво учителят следва да може да открие индикаторите за възможни бъдещи дислексични трудности и да вземе мерки преди началото на формалното ограмотяване. Идеята е да се действа превантивно и детето да бъде подкрепено, преди да започне да изживява провали при опитите си да се научи да чете и пише.

Индикаторите, които са описани по-долу, имат за цел да ви дадат идея за типовете силни и слаби страни, които се проявяват в ранна възраст в случай на дислексичнен тип затруднения. Важно е да отбележим, че това в никакъв случай не е контролен списък (чек лист) и че всяко дете срещащо дислексични трудности съчетава различни силни и слаби страни у себе си.

Ролята на учителя е да изготви учебен профил на детето и да адаптира подходите си на преподаване, така че да го подкрепя максимално в процеса на учене. Очевидно е, че не всички деца ще покажат всички от изброените индикатори. В допълнение на това, няма точен брой от индикатори, които трябва да са налице, за да се говори с абсолютна сигурност за дислексия.

Индикаторите, които следват, са събрани от различни източници в сферата на дислексията и отразяват широко разпространени схващания от световната теория и практика.

 Възможни индикатори в предучилищна възраст

Възможни силни страни

 • творчески заложби – умее да рисува, да пее и свири, показва усет за цветовете и мелодиите
 • добро боравене с играчки за конструиране – често предпочита дейности, които да извършва с ръцете си вместо само да гледа нещата в учебниците
 • бързо мислене и съобразяване – често стига до отговора, докато останалите деца все още работят по задачата

Възможни трудности, свързани с езика и речта

 • разменя реда на думите в изречението
 • произношение на многосрични думи – затруднява се в произнасянето на многосрични думи като обърква местата на сричките или ги изпуска
 • трудности при употребата на познати думи (както когато думата сякаш „ни е избягала”)

Други ранни индикатори

 • случай на дислексия в семейството или на други специфични затруднения – трябва да се има предвид, че самият родител може да не знае, че има дислексия и да не е диагностициран, но да проявява дислексични затруднения
 • липса на доминираща ръка – използва еднакво добре и дясната, и лявата си ръка
 • слаб контрол на движенията – трудности, както с грубата, така и с фината моторика
 • трудности с вниманието
 • затруднения при следването на инструкции
 • трудности при последователността на събития, месеци, т.н.
 • забавена обработка на информацията

Възможни затруднения с паметта

 • затруднения с кратковременната памет
 • затруднения с активната работна памет
 • затруднения със запомнянето на последователности (последователността на дните от седмицата, месеците от годината, на буквите в азбуката)

Възможни затруднения със слуховата преработка на информацията

 • трудно чува рими – например в редицата кон, слон, трон, море  ще се затрудни да каже коя е излишната дума
 • трудности при тактуването и пляскането в ритъм
 • затруднения със слуховата дискриминация – чува поп вместо боб
 • затруднения със слуховата памет – например не може да запомни съобщение чуто по телефона

Възможни затруднения със зрителната преработка на информацията

 • нарушения в зрителната конвергенция
 • погледът не остава стабилен на страницата
 • зрителна чувствителност (затруднения при четене на черен шрифт на бял фон)
 • слаба ориентация ляво-дясно
 • бъркане на подобно изглеждащи букви и цифри. Напр., „я” написано като английското “R”, бъркане на „З” голямо ръкописно и „Е” голямо ръкописно и цифрата три
 • затруднения с визуалната памет

Други трудности

 • с координацията –тромавост на движенията
 • с организационните умения
 • при следването на инструкции
 • с концепцията за време
 • бъркане на ляво и дясно
 • трудности с последователността
 • с фината моторика – пише твърде нечетливо
 • трудности при запомнянето на таблицата за умножение
 • сънуване с отворени очи / изключване – най-вече, когато задачата му е трудна
 • фрустрация/ недоволство от себе си/ ниска самооценка/ бягане от час – децата се чувстват зле и не могат да си обяснят какво не е наред с тях

 

Възможни индикатори в начална училищна възраст (които не са в областта на уменията за четене и писане)

Възможни силни страни

 • силно развито въображение
 • изразена интуитивност
 • любопитство към това как работят някои механизми
 • добро внимание към детайлите
 • добри умения в решаването на математически задачи на ум

 

Възможни затруднения с паметта

 • затруднения с краткотрайната памет – има нужда да минава през едно и също нещо отново и отново
 • затруднения с работната памет – ако има задачи за събиране, може да започне да изважда
 • затруднения със запомнянето на поредности (дните от седмицата, месеците, азбуката)

 

Възможни затруднения със слуховата преработка

 • трудности при различаването на звукове един от друг
 • трудности с последователността на звуковете
 • затруднена слухова памет за последователност – при работа с телефонни номера, например

 

Възможни затруднения с визуланта преработка  

 • нарушения в зрителната конвергенция
 • погледът не остава стабилен на страницата
 • зрителна чувствителност (затруднения при четене на черен шрифт на бял фон)
 • слаба ориентация ляво-дясно
 • бъркане на подобно изглеждащи букви и цифри. Напр., „я” написано като английското “R”, бъркане на „З” голямо ръкописно и „Е” голямо ръкописно и цифрата три
 • затруднения с визуалната памет

 

Други трудности

 • с координацията –тромавост на движения
 • с организационните умения
 • при следването на инструкции
 • с концепцията за време
 • бъркане на ляво и дясно
 • трудности с последователността
 • с фината моторика – пише твърде нечетливо
 • трудности при запомнянето на таблицата за умножение
 • сънуване с отворени очи / изключване – най-вече, когато задачата му е трудна
 • фрустрация/ недоволство от себе си/ ниска самооценка/ бягане от час – децата се чувстват зле и не могат да си обяснят какво не е наред с тях

 

Възможни индикатори в начална училищна възраст (в областта на четенето и писането)

Четене

 • четенето е по-бавно от очакваното за възрастта
 • неточности при четене
 • недобро разбиране на текст при слушане
 • недостатъчно гладко четене

Писане и правопис

 • писането е по-бавно от очакваното за възрастта
 • погрешно съчетаване на букви при писане
 • разбъркано писане
 • главни букви написани по средата на изречението
 • лошо владеене на пунктуационните правила
 • продължаващо заменяне на подобно изглеждащи букви
 • огледално писане
 • непоследователност при представянето в училище
 • свободното писане не достига до нивото на говоренето

Публикацията е продукт на работата на Център за приобщаващо образование по проект "Училището е и мое право". Позоваването на Центъра е задължително, при следващо публикуване на статията.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин