Есе на тема: "Аз и моето училище" - Цветелина Алексиева, 12 г.