Есе на тема: "Аз и моето училище" - Еда Испова, 9 год.