Есе на тема: "Аз и моето училище" - Кремена Сакаджиева, 10 год.