Есе на тема: "Аз и моето училище" - Мария Благоева, 16 г.