Есе на тема: "Аз и моето училище" - Мустафа Топал, 3 клас