Есе на тема: "Аз и моето училище" - Васил Георгиев, 10 год.