Есе на тема: "Аз и моето училище" - Виктория Талумова, 9 год.