"Децата по света" - Маруся Обретенова, ЦДГ №116 „Щастливо детство“ гр. София

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
19/07/2016 - 16:45
"Децата по света"

 

 

Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване на вербални с игрови, нагледни и практически интерактивни техники. Личният опит е в основата на субективния опит – основна функция на образователната институция е да се осъзнае и систематизира стихийният опит на детето. Екипът на Подготвителна група предлага иновативни идеи за обогатяване, задълбочаване и разширяване на възпитателната работа в извънкласната и извънучебната дейност с децата, като се разнообразяват средствата, методите и тяхната ефективност.

Добра педагогическа практика е присъща на учителя майстор в професията си. Това включва и неговата периодично поемана роля на учител- изследовател, който прилага  известни, модерни и ефективни научно-теоретични техники.

С тази тема исках да привлека вниманието на децата как живеят децата в другите страни по света; с какво се хранят, как се обличат; какво правят в свободното си време. Децата откриха много непознати страни,  опознаха техния бит и традиции. Може би тя ще разпали у тях желанието да обиколят света, когато пораснат.

 

(pdf.) "Децата по света" - Сценарий

 

Маруся Обретенова- старши учител, ЦДГ №116 „Щастливо детство“ гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин