Приобщаващи игри - 4 "в" клас и Мария Бъчварова - ОУ "П.Р.Славейков", гр. Бургас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
14/05/2016 - 11:30

4 в клас с класен ръководител Мария Бъчварова от ОУ "П. Р. Славейков" Бургас гр. отблеляза „Дните на приобщаването“ 2016 като изигра 2 от предложените приобщаващи игри в класната стая.  

1.Направиха портрет на своя клас като всеки имаше възможност да изрази себе си по начина, по който се възприема.

 

2. Изиграха "Познай различията, уважавай различията!"

Децата се разделиха на групи и дебатираха върху приликите и разликите помежду им. Въпреки, че в класа има деца от различни етноси и култури. Те откриха, че между тях има много общи неща, които могат да ги обединяват в техните взаимоотношения.

Беше ни много забавно! Ще продължим да играем игри, които ни приобщават!

Мария Бъчварова, класен ръководител  и 4 в клас, ОУ "П. Р. Славейков",  гр. Бургас

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин