Материали Конференция ПО 2018

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Материали и презентации от КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2018

Роли и взаимодействие в приобщаващото образование

 

 

Видео - цялата Конференция 2018

 

Откриване - приветствия на официалните гости

 

Презентации:

Лидерството по пътя на приобщаващото образование Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

 

Приобщаване или как да конструираме самолет, докато летим - проф. Давид Родригес, Лисабонски университет, Португалия.

 

Приобщаващото образование отвъд специалните образователни потребности проф. Дъглас Чийни, Вашингтонски университет.

 

Изграждането на училищните лидерски екипи за постигане на общоучилищен подход -  д-р Бриджит Уолкър,  Вашингтонски университет.

 

Панелни дискусии:

Първа дискусионна сесия – важни въпроси за приобщаващото образование - част 1

 

Втора дискусионна сесия – важни въпроси за приобщаващото образование – част 2

 

Материали:

Участници.pdf

Изложители.pdf

 

 

 

Материали Конференция ПО 2018 | Приобщи се! Виртуален център за приобщаващо образование.

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.