Програма за преодоляване на насилието

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

 

Сдружение за споделено учене ЕЛА и AVON България обединяват усилията си в партньорска програма, чиято цел е да реализира дейности по превенция на насилието сред младежи и ученици в гимназиална възраст.

Инициативата е част от кампанията „Мисия срещу насилието над жени и момичета”, която Ейвън Козметикс организира и провежда във всички страни, в които оперира. Глобалната идея на кампанията е да се повиши информираността и чувствителността на младите хора към проблема насилие над жени и момичета.

През февруари 2019 г. AVON България, с участието на Сдружение ЕЛА /тогава Център за приобщаващо образование/, проведе национално изследване сред ученици в X клас с основен акцент насилието във взаимоотношенията, в семейна среда и в училище. Целта бе да открие основни тенденции за възприятията на младежите по отношение на насилието над жени и момичета. Резултатите могат да бъдат условно разделени в две групи:

 

Тенденции, благоприятни за работа с учениците по темата:

 

  • Повечето биха споделили, ако наблюдават или станат потърпевши в ситуация на насилие;
  • Заявяват готовност да реагират, вместо да пренебрегват ситуации на насилие;
  • Разпознават и оценяват като негативно явление насилието и неговите форми в човешките взаимоотношения;
  • Забележително е доверието им към професионалисти от училище – педагогически съветник, психолог, класен ръководител, като потенциален ресурс за търсене на подкрепа;
  • Значителна е и степента на доверие по същата тема спрямо връстници, което показва, че има смисъл да се работи за развиване на умения за подкрепа от връстници към връстници;
  • Участвалите в проучването виждат смисъл и отчитат нужда да се говори / работи по темата в училище.

 

Тенденции, с негативен характер:

 

  • Поставят училището почти наравно с улицата като място, където се случва насилие;
  • Има ясна тенденция на обвинение към пострадалия, че е предизвикал с нещо акта на насилие;
  • Имат много слабо или никаква познание на служби и услуги за подкрепа, към които да се обърнат в случай на насилие;
  • Свидетели са на забележително висок процент психическо насилие.

 

Още информация от проучването можете да разгледате тук.

Тези данни и тенденции затвърждават необходимостта от провеждане на програма в училищна среда за взаимоотношенията на насилие.

Срок на провеждане и обхват: ноември 2019 г. – февруари  2020 г., в 10 /десет/ училища на територията на София-град, Област София и град Перник.

Цел: повишаване на чувствителността на младите хора и овластяването им със знания и умения за изграждане на ненасилствени взаимоотношения, включително по отношение на момичета и жени. Независимо от фокуса на програмата към момичета, дейностите ще се провеждат в обща група/клас и ще насърчават активното участие на момичета и момчета.

До 22 ноември училища от гр. София, София област и гр. Перник, които развиват целенасочено положителните взаимоотношения сред учениците, имаха възможност да кандидатстват за участие във втория етап на програмата. Кандидатурите бяха разгледани от представители на Сдружение ЕЛА и AVON България до 26 ноември 2019 г., а избраните за участие в програмата училища бяха обявени на 27 ноември 2019 г. на интернет страницата на Сдружението, както и в платформата priobshti.se .

Училищата, които бяха избрани да се включат във втори етап на Националната програма на Сдружение за споделено учене ЕЛА и AVON България за преодоляване на насилието са 5 СУ “Петко Рачов Славейков”- гр. Перник, СУ „Доктор Петър Берон“- гр. Костинброд и столичните  Национална финансово стопанска гимназия, Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, 51 СУ „Елисавета Багряна“, Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, Професионална гимназия по аудио-,видео- и телекомуникация „А.С.Попов“, 28 СУ„Алеко Константинов“, 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“, както и 19 СУ „Елин Пелин“.

Във втория етап на програмата с избраните 10 нови училища  ще бъде проведено занимание  от екипа на Сдружение ЕЛА с един десети клас във всяко училище, в периода ноември 2019 – февруари 2020. На тази среща ще бъде представена програмата, както и ще мотивира учениците да създадат активен екип от връстници, с които да организират своя училищна кампания по темата. 

Разработената програма бе пилотирана с учениците от 9 и 10 клас от столичните 137 СУ и 97 СУ в края на миналата учебна година.  Видео с техните отзиви можете да видите тук:
 

 

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМАТА ОТ ВИДЕОТО