букви

Направи си сам   Писането понякога е трудно, а когато е трудно, става и скучно. За да избегнем този неприятен не само за децата, но и за нас момент, можем просто да оставим химикала и листа...
Направи си сам помощници в ученето   Какво представлява? За играта са необходими картончета, на гърба на които има двойки думи, които се римуват. Освен това думите са тези, които детето...

Вчера учихме буквите –  М, А... След много повторения детето ги научи. Днес отново го попитах кои са тези букви: М, А? Не можа да ги назове и посочи правилно...