учебен план

Oбем – адаптиране на броя на темите, които се очаква да бъдат научени или изпълнени Време – адаптиране на допустимото време за научаване, изпълняване на задачи или изпитванеНиво на подкрепа...