Празник в СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/05/2018 - 16:30

В рамките на Дни на приобщаването учениците от училището ни се включиха в инициативата „Дайте им крила“. ЕПЛР на СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово реши заключителния етап да се проведе на 11 май и да го съчетае с една друга инициатива „Розите на България“. В голямото междучасие в прекрасния училищен двор ученици с крила от I-ви до XII – ти клас играха български хора. Заедно ръка за ръка – малки и големи „полетяха“ с ритмите на българския фолклор. Прекрасните ни ученици от начален курс танцуваха с крила и неописуемо бе тяхното вълнение още от предишните дни, когато изработваха своите крила.

В час на класа - сряда всеки класен ръководител запозна своя клас с инициативата "Дайте им крила".

На 11 май 727 ученици взеха участи в училищния празник посветен на Приобщаването. От тези 727 ученици, 16 са ученици със СОП - приобщени и част от всички други. Организатор бе ЕПЛР на СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово.

 

СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово

Я. Минева - кординатор на ЕПЛР

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин