Направи си сам: Игра с картончета за трудните звукове

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
20/01/2016 - 08:45

 

Направи си сам

 

Какво представлява?

Това са картончета с изречения, в чиито думи се срещат трудните за детето звукове – при различните деца те, разбира се, са различни. В случая на представените карти се цели откриване на звук „ш”  и разграничаването му от звук „с”. А също така и разграничаването между „ш” и „щ” и откриването им в думите.

За кого е подходяща?

За деца, които вече могат да четат и пишат, но се затрудняват да разграничат слухово подобно звучащите речеви звукове, което води до грешки при диктовки. Затруднението може да е съпроводено и свързано и с неправилното артикулиране на тези звукове.

Как помага играта?

Детето първо прочита изречението и го запомня, а картончето се обръща (работим за гладко четене и памет). След това работи с изречението по памет и открива търсения звук в думите от изречението самостоятелно или с помощ и след като открие всички звукове, намира съответната буква на картончето и слага щипка върху нея (работим за зрително сканиране на текста при търсенето на буквата, за фината моторика и координацията око-ръка при защипването на щипката).

Какво друго е важно да знаем?

Дозирайте трудността в зависимост от нивото на уменията на детето – направете изреченията по-кратки (или използвайте само редици от думи). В началото включете думи със звукове, които не приличат на търсения звук, за да дадете възможност на детето да свикне да открива целевия звук.

 

Маргарита Аспарухова, логопед, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин