Направи си сам: Игра за комуникация и опознаване

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
27/11/2018 - 18:00
Направи си сам

 

Как чрез играта Дженга (балансираща кула от дървени кубчета) да развием комуникацията и да се опознаем

Играта Дженга е подходяща за:

  • Усъвършенстване на координацията око-ръка;
  • Развитие на фината моторика и сръчността;
  • Оказва влияние върху въображението;
  • Поощрява търпението и самоконтрола у детето;
  • Развива наблюдателността, концентрацията и логическото мислене.

От друга страна, тя би била добър помощник в комуникацията родител-дете и учител-деца (като вариант за час на класа).

 

Какво Ви е необходимо:

  1. Дървена игра Дженга
  2. Списък с въпроси или недовършени изречения, които искате да задавате. Списъкът зависи от целта, която си поставяте – за развитие на разказ; за стимулиране на споделянето; за опознаване. Изборът е Ваш.

Когато направите своя списък, напишете недовършените изречения или въпросите върху правоъгълниците. Можете да оставите някои правоъгълници без надписи, а в момента на изтегляне, участниците ще трябва да измислят въпроси.

 

Готови сте за игра.

Как се играе играта:

Правилата са следните: всеки играч хвърля зара/заровете. В зависимост от цифрата, която му се падне, той взема правоъгълника с този номер. От кулата се тегли внимателно, за да не бъде съборена и когато участникът си вземе правоъгълника, прочита въпроса и отговаря или довършва изречението. А когато правоъгълникът е празен, участникът сам измисля въпрос.

Насладете се на играта.

 

Снимките са предоставени от автора

Йорданка Какалова, магистър психолог Детско-юношеска и училищна психология, арт терапевт, обучаващ се психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин