Едно различно училище. Педагогическата система на Йезуитско училище Ел Клот - Барселона

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
12/08/2016 - 09:00

„Това е предизвикателството за нас – да изградим един модел с учителя, а не срещу него.“

Хосе Алберто Меса, гл. секретар на Йезуитското образование

Преди повече от 100 години в квартал Ел Клот в район Сан Марти де Берселона в град Барселона, Испания се поставя началото на Йезуитското каталунско училище Ел Клот. Училището се е ангажирало с тежката задача да насърчава своите ученици в процеса на обучение. Характерът на обучението се запазва през годините и в своята същност остават здраво вкоренени следните идеи: да образоват независими, зрели и грижовни хора, които работят за едно по-справедливо и почтено общество. Предлагат обучение, базирано на личностни и социални качества, но основани на човешки и християнски ценности. Като християнско училище предоставят на своите възпитаници религиозна култура, а като каталунско такова, насърчават идентичността и традициите в областта, с цялото си уважение към останалите култури. Училището е еталон за мащабно обхващане и качество на обучението си от ранно детско, основно, средно, професионално и продължаващо образование.

Днес училището Ел Клот посреща всеки ден 2700 ученика. В обучението се поставя акцент на езиците, информационните технологии (ИКТ) и насърчаване на всички образователни равнища.  През учебната 2014/2015 година католическите свещеници, управляващи учебното заведение, предприемат революционна крачка в процеса на обучение. Радикалната промяна в Каталунската област предприета от йезуитите, които имат дълга традиция в образователните постижения, стартира като пилотен проект в общо три училища в пети и седми клас. Две от училищата са в Барселона, едното от които е Ел Клот, и едно в Лерида.

Вниманието в този текст е насочено именно към иновациите в училището Ел Клот. Идеята е през следващите пет години да бъде въведена в още пет училища в областта. Реформата цели да обхване 13 000 ученици в този период. Следващата смела крачка ще бъде свързана с това, тя да се адаптира на световно ниво във всички йезуитски училища по света, които са над 2000 в 69 държави към момента. Още през 2009 година йезуитите „запретнали ръкави“, както самите те се изразяват и започнали да се питат един друг, как ще изглежда идеалното училище на бъдещето. 68 % от учителите искали да настъпи промяна. Родителите и учениците също били включени в проучването, което на финала си събрало 56 000 идеи. Това споделя Хосе Менендез, зам. директор на Фондацията на Йезуитското образование, в интервю пред Агенция ЕФЕ. Те не крият, че са взаимствали идеи и от Германия, Холандия, Дания, от училищата Монсерат в Барселона и Падре Пикер в Мадрид. Така дават началото на тяхната собствена педагогическа система, наричайки я „Педагогика на освобождението“, включваща в себе си: теорията за множествената интелигентност на Хауърд Гарднър; учене чрез разрешаване на проблемни ситуации; математика, базираща се на игри в реални ситуации; правопис и развитие на говорните умения и способност за изразяване, на които се отдава голямо значение.

Какво е различното в училището Ел Клот

Като за начало премахват всички учебници използвани до момента в учебния процес, излизат от употребата  класическите чинове, подиуми и дъски, тежките седмици с изпити в края на всяко учебно тримесечие остават в историята. Времето, в което учениците влизат в клас подредени в редица и пред черната дъска, а вниманието е насочено само и единствено към учителя, е забравено. Стигат до там, че модернизират разпятието на Иисус Христос и параклиса в училището.

„Педагогика на освобождението“ е концепция, в която обучението се реализира преди всичко чрез съвместна работа. В учебните зали, шумът е нещо обичайно, защото няма как според учителите да се работи в екип и да се мълчи. Новите преобразувани помещения са от порядъка на 120 кв. м. с прозрачни стени и врати, много светлина и топли цветове предразполагащи децата. Новосформираните класове са от по 50-60 ученика. В зависимост от дейностите и работата по групи и екипни проекти, на всяка група има по трима ментори, които са на разположение във всеки един момент в процеса на обучение. Учениците са главни действащи лица в съвместната учебна работа.

Учебният ден започва в 8,45 ч., когато учителите предвид големите помещения с помощта на безжични микрофони запознават децата, какво им предстои през учебния ден и дават допълнителни обяснения. Ако до сега във всеки учебен час се изучаваше отделен предмет следвайки определена учебна програма, то това се запазва само в някаква степен при предмети като Математика, Музика и Физическо възпитание. Едва 5 % от учебното съдържание се преподава в класическата си форма на урок. Всички останали учебни предмети се изучават в проекти от по 30 учебни часа, като задължително се акцентира на междупредметните връзки. Всеки проект има тема и включва различни учебни предмети. Пример, в седми клас имат проект, при който в рамките на 30 учебни часа ще работят върху тема свързана с „Първите цивилизации“. В нея чрез подготовката и изготвянето на учебните материали изучават каталунски език, английски език, биология, история и социални науки. Целта е краен продукт на проекта, а именно в този случай – образователно списание на тема „Първите цивилизации“. Готовият проект се представя на четирите езика, изучаващи се в училището (кастилски, каталунски, английски и френски). Това се случва пред целият клас, а акцент в оценяването, което носи и най-много точки, са уменията за говорене пред публика.

Дидактическите материали са разработени изцяло от преподавателите в училището и единствените традиционни учебници, които се използват в учебния процес са учебниците по английски и френски език. Работи се основно в екипи, но децата имат време и за индивидуални изследвания в области, които са обект на техните интереси (дизайн, театър, сладкарство, мобилни приложения, фотография и др.). Момчета от петите класове например, провеждат експерименти от такива със сода бикарбонат до изследване и организиране на посещение в терапевтичен център за деца с аутизъм.

 

Кое налага промяната

Единствената причина за тази радикална промяна е била липсата на мотивация за учене у учениците, многото домашни работи, постоянната умора, безкрайните извънкласни занимания, които довеждали децата до пълна апатия и изтощение. От своя страна това водело до липса на всякакъв интерес да се включват пълноценно в учебната дейност.

Към момента резултатите от тази промяна не могат да бъдат измерени, предвид малкото време от както е въведена педагогическата система. Това обаче, което е нараснало в пъти и ще доведе до положителни резултати, е активността на учениците, убедени са преподавателите. Като за начало рязко е намаляла агресията между децата и стремежът към съревнование по между им. А що се касае до оценяването? Няма вече тежки изпити на края на всяко учебно тримесечие и оценките от всеки изпит не формират 60 % от крайния резултат. Сега изпитите са рядкост и оценката от тях оформя едва 20 % от крайната такава. Останалите 80 % са на база ежедневното оценяване от индивидуалните и екипните работи. По време на всяко тримесечие учителите работят с рубрики за оценяване под формата на схеми, които онагледяват постигнатите цели и оформят тримесечните постижения. От една страна те дават информация относно придобитите умения и нивото им на развитие в процеса на работа, а от друга страна класическите алгоритми за оценяване постиженията на ученика по десетобалната система – недостатъчно (от 3 до 5), достатъчно (от 5 до 6), добро (от 6 до 7), забележително (от 7 до 9), отлично (от 9 до 10). Учениците се учат да се самооценяват и оценяват един друг, което е довело до повишаване на резултатите им, без да има състезателен момент. Голямата лична отговорност е в основата на просперитета на всеки един ученик. Болшинството от тях по мнение на преподавателите и родителите са готови да я поемат. Разбира се има и ученици, на които новата педагогическа система им се струва трудна и предпочитат да се върнат към класическата форма на обучение. С повече усилия от тяхна страна, от страна на родители и учители, това ще доведе до активно участие и на самите тях в целия революционен модел на обучение за последния век в йезуитското образование.

Учебният ден свършва в 16,45 ч. с музика на Ения за релаксиране на тялото и ума. След това децата споделят впечатленията от изминалият ден и хубавите неща, които са преживели. Всеки ученик излиза и залепва на обособеното за това място, листче с името на някой съученик и със сърдечно послание към него. Накрая учителят докосва главата на децата едно по едно, като всяко докоснато дете се изправя и излиза в пълна тишина от залата, а последни думи за деня на учителя са: „Това демонстрира, че нещата могат да се вършат по различен начин“.

Според учителите в училище Ел Клот дните на системата на обучение, при която е налице винаги елемента на съревнование и сравняване на постиженията между учениците, са преброени. Бъдещето ще принадлежи на хора, които ще са по-компетентни, социално настроени, умеещи на общуват, сплотени в работата си с останалите, знаещи и ангажирани със случващото се около тях. На свой ред, генералния директор на Йезуиската образователна система Хабиер Арагай скромно споделя в свое интервю: „Ние инвестираме в учителите, учениците и техните семейства, като едно цяло в новият педагогически модел“.

 

Тук можете да разгледате цялата ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

 


Източници:

www.clot.fje.edu

www.educacionjesuitas.es

www.elmundo.es

La primaria ensaya un futuro sin asignaturas ni exámenes - http://www.lavanguardia.com/vida/20150317/54428209150/primaria-ensaya-futuro-asignaturas-examenes.html, свалено на 26.07.2016

 

 

 

Елеонора Петрова, студент Неформално образование, III курс, Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин