Нискотехнологични помощни средства за развиване на графични умения при деца с церебрална парализа и други неврологични заболявания

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/07/2018 - 15:30

Ежедневните усилия на специалните педагози в Специализирана Болница за Рехабилитация на Детска Церебрална Парализа “Света София” са насочени към подобряването на възможностите и уменията на децата в областта на когнитивните, езиковите, емоционално-поведенческите и графомоторните функции чрез използването на иновативни методи и стратегии.

Едни от тях са нискотехнологичните помощни средства за развиване и усъвършенстване на графичните умения.

Кои са нискотехнологичните помощни средства в графомоториката, кога и защо се използват?

Това са всички адаптирани средства за писане – уплътнители/държачи за захващане на средството за писане; тренажори за писане с молив или химикал, средства за писане с тежест,  наклонени дъски, ограничител за писане, релефна/тактилна подложка за писане.

За да отговорим на въпроса кога и защо се използват ще разгледаме накратко етапите за захващане на средството за писане, през които минават децата, преди да се научат да пишат лесно, бързо и четливо.

1-2 г     ЮМРУЧЕН  ЗАХВАТ

Децата често държат инструмента си за писане като кама/кинжал, използвайки цялата си ръка.

2-3 г    ПРЪСТОВО - ПРОНАТОРЕН  ЗАХВАТ  

Всички пръсти държат молива така, че дланта да е обърната надолу към страницата. Движението сега идва най-вече от лакътя. Децата трябва да започнат да копират хоризонтална, вертикална и кръгова линия.

3-4 г  ЧЕТИРИ  ПРЪСТОВ  ЗАХВАТ

 4-те пръста се държат върху инструмента за писане. Движението е предимно от китката на ръката и пръстите се движат като един.

4-6 г  СТАТИЧЕН  ТРИ-ПРЪСТОВ /  НОЖЕН  ЗАХВАТ

Това е с 3 пръстов захват, където палец, показалец и среден  работят като един.

6-7 г ДИНАМИЧЕН  ТРИ-ПРЪСТОВ  / НОЖЕН  ЗАХВАТ

Използват се само 3 пръста, за да се държи средството за писане. Това е идеалното сцепление, което спомага за правилното и точно движение на молива.

Децата с ЦП, поради двигателните ограничения трудно изграждат статичен и динамичен три-пръстов захват. При тези деца китката и пръстите на ръцете са с намалената мощност и сила на захващане.

Чуждият опит и практиката в Болницата показват, че тези движения могат да се подобрят до някаква степен с помощта на допълнителни средства.

Един от привлекателните за децата помощници за писане е ръкавицата Слонче. Създадена е от креативен екип, включващ ерготерапевт и специален педагог, за да подпомогне децата при овладяване на пръстово-пронаторен захват чрез изолацията на пръстите. Подходяща е при по-малките деца с церебрално увреждане /особено при спастична ЦП, каквато е хеми парезата и диплегията/, при Даун синдром /често се наблюдават бързооборотни или лениви некоординирани движения/, при по-големите деца с моторна диспраксия, при разстройствата от аутистичния спектър, при които е важно и тактилното мултисензорно стимулиране и при децата с интелектуални затрудения.

При децата с атаксична форма на ЦП може да се използва и ръкавичка с тежести. Изработва се от кожа или кадифе и може да се напълни със стотинки // пясък. Целта е да подпомогне координацията на двете ръце.

Най-популярните помощници за писане при децата в предучилища и училищна възраст са тренажорите с ергономична форма. Те осигуряват по-стабилен захват в основата на средсвото за писане. Подпомагат формирането на динамичен три-пръстов захват при писане, намаляват проблемите при захващане, подобряват контрола и позиционирането на пръститите, редуцират натиска и напрежението при писане.

Тренажорите могат да се използват към всеки стандартен молив или химикал като лесно  се прехвърлят от едно средство за писане на друго. Могат да се използват при водеща дясна или лява ръка.

Подходящи са при деца с по-леки когнитивни и графомоторни нарушения, при деца с моторна диспраксия и дисграфия.

 

Адаптиран държач за писане

Адаптираният държач за писане е подходящ за деца и пораснали ученици, които имат значителни нарушения във фината моторика е графомоториката. Изработен е от омекотен материал по американски дизайн.

Това е най-широкоспектърния държач – може да се приспособи към ръката на деца с всички форми на ЦП и с различна степен на умствено изоставане.

С много добър ефект е не само за писане, но и за оцветяване. Еднакво добре се адаптира към дясна и към лява ръка.

 

Следващото ефективно нискотехнологично помощно средство е Ринг-пен УЛТРА адаптиран държач за писане.

 

Ринг-пен УЛТРА е помощник, който значително намалява напрежението и умората в пръстите и китката, като осигурява стабилна подкрепа на показалеца чрез пръстеновидния държач.

Подходящ е за деца с атаксична форма на ЦП, за по-малки и по-големи ученици с дискинетична форма на ЦП, за които много трудно се намира подходящ инструмент за овладяване на екстрапирамидните неволеви движения на ръцете, намира приложение и при децата  с хиперактивност и дефицит на вниманието, като привлича интереса към движението на ръката по нестандартен начин, както и за всички деца с изоставане в развитието, които чувстват напрежение и умора в пръстите и китката при използването на стандартните средства за писане.

 

Това е РИНГ-ПЕН - адаптиран химикал с ергономичната форма.

 

Химикала РИНГ-ПЕН се захваща, като се постави показалеца в пръстенчето и се придържа със средния пръст и палеца. Дизайнът на този модел адаптиран химикал позволява ръката да си почива без да се налага да се оставя химикала на страна.

Този помощник за писане е подходящ за деца, които вече са натрупали опит в областта на графомоториката, но все още изпитват затруднения при писане: да ориентират буквите и цифрите в правилната посока, за поставят буквите и цифрите върху основната линия /важни условия за четливост /, да се контролира размера на символите, което зависи от движенията в китката и пръстите на ръката, да се спазва разредката /означава да се спазва интервала между буквите в думата и между думите в изреченията/.

 

ТУИСТ адаптиран молив

Неговата ергономичната форма наподобяваща буквата “Y”, има 2 мм връх, който не е необходимо да се остри, достатъчно е да се завърти връхът на молива, за да се покаже следващата част от графита.

Използва се за писане с лява и дясна ръка. Препоръчителен е при децата с моторна диспраксия и обучителни затруднения.

 

Ограничител за писане

Този помощник засилва усещането за писане в редове и улеснява възприемането на пространството за писане. Рамката на ограничителят за писане е изработена от устойчив pvc материал във формат А5, на който са щанцовани 12 реда за писане. Под рамката се поставя бял лист с формат А4 или страница от тетрадка. 

При въвеждане на помощника децата се учат да опознават редовете чрез писане на чертички, кръгчета и други елементи. Постепенно се преминава към писане на букви, цифри, думи и изречения. 

Ограничителят за писане не е нов помощник като идея, защото ние много отдавна адаптираме редове от гланцова или друга тактилна хартия.

Подходящ е за деца и ученици с различни форми на ЦП, при деца със зрителни увреждания, моторна диспраксия и обучителни затруднения.

 

Наклонена плоча за писане - осигурява плоска, адаптивна повърхност за писане при децата с церебрални увреждания. Ъгълът на дъската помага на мускулите да се отпуснат и да бъдат правилно подравнени, което пък подобрява графомоторните двигателни умения, необходими за писане.

В Болницата адаптираме за нуждите на децата плексигласова хоризонтална поставка L форма за стандартен лист А4.

Поставките могат да бъдат дървени, картонени или от друг твърд материал.

 

Релефна/тактилна подложка за писане

Това са всички подходящи по размер и материал подложки, които могат да се адаптират като помощници при писането. Подходящи са за всички деца по време на индивидуални и групови занимания като подпора под блоковия лист, под тетрадката за писане, или под мишката на компютъра.

 

 

 

Здравка Топалова /д-р по специална педагогика/ в Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа “Света София”, гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин