Интерактивен урок в часа на класа на тема Управление на емоциите, 5 клас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
12/07/2018 - 16:30

Практиката, която искаме да споделим с Вас е Интерактивен урок в часа на класа на 5 „б“ клас на тема „ Управление на емоциите“.

Урокът е подготвен и реализиран от г-жа Виолета Дончева - учител по български език и литература и класен ръководител на 5б клас и г-жа Виолета Иванова – психолог и педагогически съветник в училището.

Серията вътрешноинституционални и външни обучения, свързани с екипната работа, през които преминахме през миналата и настояща учебна година, провокираха желанието ни да насочим усилията си към представяне пред учениците на една изключително актуална тема за съвременния тийнейджър. Подготовката ни започна с анализ на нуждите на учениците в този клас и подбиране на най-подходящото като тематика на този етап.

Недоразумения и конфликти при младите хора от таргет-групата ни съществуват отдавна. Съвместната работата на класният ръководител и педагогическия съветник е непрестанна и ежедневна и се изразява в споделяне и обсъждане на всеки възникнал казус. Родителите на учениците, срещащи проблеми в приобщаване към образователната среда, биват информирани своевременно и се търси тяхната подкрепа и подадена ръка, но това е тема, обект на друга разработка.

Непрекъснатата връзка между двете ни в училище и по телефона след приключване на работния ден са причина работата да върви съвместно. Споделянето на взаимстван опит, придобит от различни източници ни прави креативни и винаги сме отворени към новото, без претенции да знаем всичко.

Екипната работа между учителя и педагогическия съветник в нашето училище се изразява основно и в споделянето и доверието един към друг. Основното ни средство е съвместната комуникация и уменията за общуване и изговаряне на проблемите, а не потулването  и прикриването им.

 И така: идеята за урока дойде от класния ръководител. Обсъдихме вариантите и стъпките  по подготовката. Работата ни по реализиране на урока започна със събиране на информация по темата. Спряхме се на Наръчник за обучители  - Превенция на виртуално и реално насилие на Асоциация „Родители“. Стъпихме на тяхното предложение за такъв урок като тема.

Съвместно съставихме план на урока, който протече по следния начин:

1. Представяне на водещите урока пред учениците – кой какъв е и с какво ще ги ангажира.

  • Г-жа Дончева поема методическата час – съобщаване на темата, какво предстои, нашите очаквания към децата.
  • Г-жа Иванова – обобщенията и анализите от психологична гледна точка

2. Въвеждащо упражнение „Барабан“

  • Г-жа Дончева внесе музикален нструмент „Барабан“ и с удряне по него с палки съобщаваше на учениците какви действия да извършват.
  • Г-жа Иванова обобщи след края на играта, че независимо от външните дразнители, ние сме тези които решаваме как да постъпим.  За радост на всички, заключението бе изведено от ученичка от класа, което ни зарадва много - умението ни да се въздържаме и да взимаме решение се нарича самоконтрол.

3.   Основни емоции – страх, гняв, тъга, радост.

  • Г-жа Дончева представи пред учениците основните емоции – страх, гняв, тъга и радост и последва интерактивно упражнение децата да покажат с езика на тялото всяка една от  тях. Заваляха интересни физиономии, мимики и жестове и се забавлявахме много.
  • Г-жа Иванова обобщи, че когато преживяваме всяка една от тези емоции тялото ни реагира и в зависимост от темперамента ни реакциите са силни или по-слаби, но отново проявяваме  умение за самоконтрол, за да ги овладеем. Последва упражнение за това как се чувстваме като изпитваме една от четирите емоции. На флипчарт срещу емоциите страх, гняв, тъга и радост, учениците изписваха съответните чувства. Излязоха неподозирани знания за вербализация на чувствата и речников запас от децата и това приятно изненада водещите.

4.   Екипна работа от самите ученици.

  • Г-жа Дончева раздели учениците на три екипа и започна разискване на казуси. След определено време говорител от всеки екип представи своите алтернативи за разрешаването на съответния казус.
  • Г-жа Иванова обобщи стъпките при решаването на такива ситуации и изведе пред учениците алгоритъма за справяне.

Общуването между водещите и проследяването на дискусията в екипите доведе до интересни предложения и изводи.

5. Финал: Нарисувай ми емоция! Упражнение с „Емотикони“ /обратна връзка/

  •  Г-жа Дончева предложи  интересен начин за финал на урока – всеки ученик трябваше да нарисува емотикона с изражение според това дали учениците са останали удовлетворени от преживяното през часа на класа.
  • Г-жа Иванова, в импровизирано кошче събра написано на хартия това, което всеки реши да изхвърли от урока и да не отнесе със себе си.

 

 

Виолета Иванова, педагогически съветник и Виолета Дончева, учител по БЕЛ, класен ръководител на 5 клас, ОУ "Васил Петлешков", гр. Пловдив

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин