10 причини да учим заедно

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
11/09/2017 - 10:00

 

 

10 причини на учим заедно

 

1: Всеки е ценен и участва според възможностите си.

2: Всички деца имат равен достъп.

3: Вниманието е насочено към това, което децата могат да правят, а не към онова, което не могат.

4: Децата се учат да съжителстват с различието в своето ежедневие.

5: Учителите използват различни подходи на преподаване в класната стая.

6: Всички деца учат заедно.

7: Всеки ученик получава положителна подкрепа и насърчение в класната стая.

8: Всеки знае, че може да получи подкрепа, тогава когато се нуждае, вместо да бъде отхвърлен.

9: Децата общуват уверено по смислен и обогатяващ ги начин със своите връстници.

10: Учителите са обучавани за работа в класна стая, в която различието се цени.

 

Използвайте плаката и стикерите, за да организирате игра за Вашите ученици. Кои са онези 10 причини училището ни да бъде приобщаващо? Нека всеки ученик залепи неговата причина.  Дискутирайте заедно.

 

Изтегли: ПЛАКАТ за класна стая

Изтегли: Стикери за плакат

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин