5-те категории правила от решаващо значение

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
07/11/2018 - 09:45

Възможности за избор и ограничения

Напълно съм съгласен с това, че децата трябва да имат възможности за избор, и то много повече, отколкото получават днес при работата си в училище. Но децата се нуждаят и от ограничения, които да рамкират възможностите им за избор. Всъщност и двете позиции – възможности за избор без наличие на ограничения и ограничения без възможности за избор обричат децата на лишаване от възможността да се научат да действат отговорно. Крайните точки на всяка от позициите са:

 • Ограничения без възможности за избор: „Правете каквото ви казвам, че ще стане лошо.“
 • Възможности за избор без ограничения: „Правете каквото искате.“

Нито едната от тях не е ефективна в училище, но когато ги комбинираме, получаваме взаимоотношение на симбиоза, създадено, за да учи децата на отговорност: „Не може да удряш другите. Може обаче да изразиш яда си. Ето три начина, по които можеш да го направиш. Може би ти можеш да добавиш и други.“

Ограниченията като правила

В училище ние изразяваме ограниченията във вид на правила. Доброто правило е свързано с поведението, ясно е и изпълнението му винаги се следи. „Уважавай другите“ например е ужасно правило, защото представлява стойност, а не описва поведение. Важно е да научим учениците да показват уважение, но това правило обхваща твърде много аспекти, за да бъде въведено. То покрива всичко. „Вдигни ръка, преди да започнеш да говориш“ също не е добро правило, защото не може да бъде въведено във всички случаи. Понякога е лоша идея да молите учениците да вдигат ръка. Вдигането на ръка действа по-добре като очакване, а не като правило.

Независимо от това, дали дадено училище е „отворено“ и свободно, или традиционно, ограниченията или правилата са необходими, за да научат учениците на отговорност. Определих пет области, които наричам категории от решаващо значение и които са полезни при определянето на правилата, от които се нуждаете. Тъй като тези правила действат най-добре, когато учениците участват в избирането им, предпочитам да обясня на учениците какво означават тези категории от решаващо значение и след това да разработим правилата заедно.

Категориите са замислени като указания, а не като абсолютни стойности. Всяка категория има свой собствен фокус. Те допринасят за по-голяма яснота при разглеждане на проблемите, с които се сблъсква Вашето училище. Някои проблеми, като тези, свързани с безопасността, попадат в междинни категории между процедурната (какво да се прави, ако в училището проникне без позволение външно лице) и социалната (приберете си ръцете и краката). Не се притеснявайте толкова, че трябва да решите коя е най-добрата категория за дадено правило, а по-скоро разгледайте всички категории, за да Ви хрумнат идеи за създаване на правила.

 

Категории от решаващо значение

1.Учебни правила: Тези правила и очаквания са свързани с обучението, например подготовка на домашните работи, участие в клас, измами в учебната работа и прекъсване на другите.

Примери:

 • Работете самостоятелно.
 • Предавайте всички домашни работи навреме.

2.Социални правила: Тези правила и очаквания включват проблемите във взаимоотношенията с другите, като бой, иронични забележки, неподчинение и неправилно използване на технологични устройства.

Примери:

 • Приберете си ръцете и краката.
 • Не пипайте нещата на другите ученици без разрешение.
 • Изключвайте смартфоните си в клас.

3. Процедурни правила: Тези правила и очаквания са по-важни при по-малките деца, но важат за всички. Тук се включва идване навреме, подреждане в редица, вземане на направените бележки вкъщи или в училище, когато е необходимо, дрескод (ако в училището Ви има такъв) и поведение на местата за общо ползване като коридори, столова или библиотека. Те включват също така и процедурите за безопасност, които информират учениците какво да правят, когато в училище възникне опасна ситуация.

Примери:

 • Прибирайте нещата си, когато спрете да ги използвате.
 • Когато чуете, че ви предупреждавам, отидете веднага в зоната за безопасност.

4. Културни правила: Тези правила и очаквания засягат начина, по който се отнасяме към групи, представляващи малцинство на база на религия, раса, сексуална ориентация или недъг.

Примери:

 • Не предлагайте нещо за ядене на ученик, който се въздържа от приемане на храна.
 • Не обиждайте религиозното облекло на друг ученик.

5. Лични правила: Това са правила и очаквания, които учениците създават за самите себе си, за да им помогнат да бъдат по-добри ученици и да се отнасят по-добре към останалите.

Примери:

 • Ще оставя другите да свършат да говорят, преди да започна да говоря аз.
 • Няма да пиша СМС-и, докато не свърша с домашното.

Личните правила могат да се разделят на две групи: такива, които учениците споделят публично, и такива, които остават конфиденциални. Учителите могат да използват дневници, кръгове за споделяне или „Петъчен отчет за дейността“, когато учениците искат да споделят с класа напредъка, който са постигнали при изпълнението на едно от личните си правила.

 

Всички общества, независимо от това, дали са „свободни“ или не, се нуждаят от ограничения, за да защитават правата на отделните личности, от които се състои съответното общество. Поради самия характер на организацията, целите и структурата си, училищата изискват различен набор от ограничения, за да постигат успехи. Категориите от решаващо значение дават представа за типа правила, които са най-подходящи за училищата.

Снимка: Pixabay.com

Превод от английски език:

 

 

 

Оригинална публикация от 05.10.2014г. на ©Edutopia.org; George Lucas Educational Foundation. Статията: The 5 Critical Categories of Rules автор: Dr. Richard Curwin e преведена и публикувана с разрешението на Edutopia.org.

Преводът е направен със съгласието на Edutopia.org, но не е одобрен от Edutopia.org и поради тази причина е възможно да се разминава от оригиналния текст. В случай на съмнения, трябва да се има предвид оригиналният текст.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин