Да заемем позиция – гласувай с краката си!

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/04/2016 - 14:00

Идея за задача: Да заемем позиция – гласувай с краката си!

Време: 10 мин.

Цел: Участниците да формират свое мнение по отношение на различията между хората

Необходими материали: Пространство за движение из стаята.

Работа с цялата група

 

Насоки:

Разделете стаята на две с мислена линия:  от едната страна са съгласните, от другата, несъгласните. Нека участниците да се движат, за да изразят позицията си по твърдението, което чуят от вас. След всяко от твърдение, някои от децата могат да кажат защо са избрали дадената позиция.

 

Ето идеи за твърдения:

  1. Ние хората имаме повече прилики, отколкото разлики помежду си.
  2. Категоризацията на хората по цвят на кожата е само условна, няма биологични разлики между отделните групи хора заради различния цвят на кожата или различната култура.
  3. Светът е опасен, защото в него живеят хора, които са прекалено различни едни от други.
  4. Всички хора са родени с равни права, независимо от културата им.
  5. Няма смисъл хората от различни култури да общуват помежду си.
  6. Светът е по-интересен когато има различия.
  7. Приликите са по-важни от различията между хората.
  8. Когато хората не постигат съгласие по даден въпрос, е по-добре те да прекратят общуването.

Можете да заключите, че въпреки различния цвят на кожата, езика и култура, въпреки различията в начина на живот на хората по света, ние всички сме преди всичко хора, имаме равни права и е необходимо да се научим да ценим различията и да общуваме въпреки тях.

 

 

 

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин