Децата – активни участници във вземането на решения в училище

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/11/2015 - 09:45

 

Кога за последно се допитахте до мнението на Вашите ученици?

Детското участие е един от основните принципи във философията на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него децата са не просто обекти, но и фактори в собственото си развитите и закрила. Детското участие представлява непрекъснат процес на изразяване на детето и активното му включване във вземане на решения по въпроси, които го засягат, съобразно неговата възраст и зрялост. То се базира на диалог, споделяне на информация и взаимно уважение между детето и възрастните.

Сферите на активно включване на децата могат да бъдат различни: от подобряване на образованието, на услугите за деца, на условията за децата, до защита на децата или насърчаване на гражданското им съзнание.

Наша отговорност като възрастни е да окуражаваме младите хора да участват в планирането и прилагането на различни инициативи като изразяват мнението си и повлияват политиките и практиките, които ги касаят – на местно и национално ниво.

Участието на детето, означава, че то придобива знания и изгражда умения. Умението да участваш и умението да изразяваш мнението си се придобиват с практика, затова е необходимо те да се упражняват.

Понякога в забързаното ежедневие и стремежа си да постигнем максимално целите, заложени в учебния план, забравяме колко важно е да се допитваме до мнението на нашите ученици.
Определено овластяването на децата и участието им в училищните дейности може да бъде своеобразно предизвикателство за всеки учител. Той трябва да излезе от своята ежедневна роля на преподавател и да се превърне в съветник и консултант, като делегира изключителни права на децата, но едновременно с това продължи да носи отговорност за тях.

Предлагаме Ви един лесен и много ефективен начин да предоставите възможност на децата да изразят своето мнение относно решения, които ги засягат.

  • Разберете какво харесват ученици в училище или какво е онова, което ги притеснява.
  • Научете какви са проблемите им и какви решения предлагат.
  • Проучете за какво мечтaят.

Нека направят карта на любимите си места в училище или на онези, на които избягват да ходят, защото са им неприятни или не се чувстват в безопасност там. Как биха искали да променят тези места? Дайте им свободата да предложат своите идеи. Ще бъдете изненадани колко точно децата успяват да идентифицират проблемите и колко реалистични и ясни са желанията им относно промяна в средата.

Независимо дали са ученици в начален или гимназиален етап, всички те имат своята визия за нещата и своите гениални идеи. Като им дадете възможност да споделят идеите си, не само ще ги насърчите да бъдат по-самостоятелни и уверени в себе си, но и ще ги опознаете по-добре, което от своя страна ще ви позволи да планирате дейностите в клас така, че всички да се чувстват добре и да бъдат мотивирани да учат.

Какви материали са необходими:

  • големи листи - А3/ флипчарт
  • цветни маркери и флумастери

Идеи:

  • учениците биха могли да добавят и снимки на местата и обектите, които искат да покажат. Не е необходима специална подготовка, тъй като децата могат да направят снимки и с телефоните си, които с ваша помощ да извадите на цветен принтер. Забавлението е гарантирано.

 

 

 

  • бихте могли да сканирате направените карти и да им добавите легенда. Така ще приличат на истински карти.

Подкрепете учениците си в реализирането на идеите им!

Виктория Бъчварова и Стефан Йорданов, Център за приобщаващо образование

Картите са изработени от ученици от 3-ти до 7-ми клас по проект на Центъра, реализиран на територията на област Враца (2012-2014 г.)

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин