Дискриминация? Не, благодаря, предпочитам толерантност!

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
03/05/2016 - 09:45

Идея за игра: Открий какъв съм аз

Време: 15 мин.

Необходими материали: Листа с различни характери и роли. Подгответе характери и роли на хора, които са различни от нас по един или друг начин – цвят на кожата, икономическо положение и към които знаете, че има предразсъдъци. Ролите трябва да са толкова, колкото са участниците. Може някои роли да се повтарят.

Цел: Участниците да получат разбиране за това какво е предразсъдък.

Работа с цялата група

 

Примерни роли:

Аз съм беден – присмивай ми се

Аз съм с увреден слух – викай ми, когато ми говориш

Аз съм ром – ти мислиш, че съм мръсен

Аз съм чужденец – гледай ме странно

Аз съм с увреждане и се движа бавно – не ме изчаквай – ти бързаш

Аз съм жена – шофьор

Аз съм рус/а

Аз съм красив/а – прави ми комплименти

Аз съм арабин – страхувай се от мен

Аз съм от САЩ – имам много долари

 

Насоки:

 1. Разлепете ролите на гърба на всеки от класа, без той/тя да вижда и без да знае каква е неговата / нейната роля.
 2. Сега нека всички да започнат да се разхождат, да четат ролите на другите и да правят това, което е написано на листа, или което са чували за такъв тип човек, но без да издават какво е написано. Участниците трябва да се опитат да разберат какво пише на гърба им.
 3. Нека това да продължи докато всички разгледат и «общуват» с всички.
 4. Съберете групата и дискутирайте с всички.

Примерни въпроси към всеки един последователно:

 • Какво се случваше с теб? Как се държаха другите?
 • Как се чувстваше ти? Кой/какъв си мислиш, че беше?

 

5. След като сподели, нека всеки един да прочита листчето с неговата роля.

Дискутирайте отново:

 • Справедливо ли е такова поведение към тази група хора, към която ти принадлежеше?
 • На какво се дължи такова поведение?
 • Често ли се случва в нашето общество?
 • Имаш ли примери за друга група хора, или със самия теб, някой да се е отнасял с пренебрежение или с неуважение?
 • Справедливо ли е такова отношение?
 • Има ли нарушение на някое от правата?
 • Как да избегнем подобно отношение?

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин