Добрите правила и очаквания, необходими за класната стая. Как да ги направим разбираеми за децата

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
01/12/2014 - 08:15

Децата се нуждаят от възможности за избор. Те се нуждаят също и от ограничения, за да оформят своя избор. Всъщност избор, без ограничения и ограничения, без избор не позволяват на децата да се научат да действат отговорно. Когато ние, като учители комбинираме двете, успяваме да научим децата на отговорност. Напр. "Ти не може да удряш. Но може да изразиш гнева си. Ето три начина, по които може да го направиш."

В училище, ние изразяваме границите като формираме правила. Доброто правило адресира поведението, ясно е и винаги когато е нарушено има последствие. "Бъди вежлив", например, е ужасно правило, защото това е ценност, а не поведение. Важно е учениците да се учат да показват уважение, но това правило е твърде общо, за да може да има последствие, ако бъде нарушено. "Вдигни ръка, преди да говориш", също не е добро правило, защото не винаги може да бъде изпълнено. Понякога да искаме учениците да вдигнат ръка е лоша идея. Вдигането на ръка работи по-ефикасно ако е формирано като очакване, отколкото като правило.

Характеристики на добрите правила:

 • Ограничете броя на правилата до около 5
 • Използвайте кратки изречения, без сложни думи
 • Използвайте положителен тон
 • Формулирайте правилата така, че да звучат възможно най-конкретно
 • Формулирайте правила, които могат да бъдат наблюдавани, когато поведението може да бъде видяно, можете да вземете недвусмислено решение
 • Изберете правила, които да описват измеримо поведение
 • Обвържете правилата с последствия, формулирайте последствията с положителен тон – какво се случва когато учениците следват правилата и какво се случва когато не ги спазват

Примери за лошо формулирани правила:

 • Бъди отговорен/на
 • Бъди добър гражданин/ка
 • Внимавай
 • Бъди готов да учиш
 • Уважавай по-възрастните

Примери за добре формулирани правила:

 • Предавай завършена домашна работа винаги на време
 • Направи това, което учителят ти каже да направиш незабавно.
 • Работи, когато от теб се очаква да правиш това.
 • Не дразни или наранявай другите.
 • По всяко време, ходи, не тичай в класната стая

Правилата са необходими, за да могат учениците да се научат на отговорност. Можем да обособим пет категории от правила, които да бъдат полезни, когато оформяте вашия набор от правила.

Правилата работят най-добре, когато учениците имат думата в определянето им. Освен това е важно на учениците да бъде обяснено какъв е смисълът на всяко отделно правило. Но имайте предвид, че когато сами избират правилата учениците имат склонност да се само-наказват твърде много, децата измислят твърде общи правила, децата с трудност в поведението често смятат, че правилата не се отнасят до тях, затова ролята на учителя е ключова.

 

Категории правила и очаквания:

1. Академични: Тези правила и очаквания са свързани с обучението, работа в клас, подготовка на домашното, участие клас.

Примери:

 • Работи самостоятелно.
 • Предавай домашните работи на време.

2. Социални: Тези правила и очаквания засягат взаимодействието с други деца: бой, спъване, неподчинение и злоупотреба с ел. устройства.

Примери:

 • Дръжте прибрани ръцете и краката.
 • Можете да докосвате и пипате други ученици само с тяхно разрешение.
 • Изключете всички телефони в класната стая.

3. Процедурни: Тези правила и очаквания са по-важни за по-малките деца, но те се прилагат за всички. Те включват бъди винаги навреме, подреди се на опашка, предаване на съобщения от и до дома, когато е необходимо, поведение в общите части като коридори, стол, закусвалня и библиотека. Те също така включват и процедури за безопасност, които дават насоки на децата какво да правят, когато има опасна ситуация в училище.

Примери:

 • Поставете своите неща настрани, когато приключите използването им.

4. Културни: Тези правила и очаквания са за начина, по който се отнасяме към малцинствени групи въз основа на религия, раса, увреждане.

Примери:

 • Не предлагайте храна на съученици, които постят.
 • Не обиждайте съученик заради неговото облекло или външен вид.

5. Лични: Това са правила и очаквания, които учениците създават за себе си, за да им помогнат да бъдат по-добри ученици и да се отнасят по-добре към другите.

Примери:

 • ще оставя другия да довърши, това което казва, преди сам/а да говоря
 • ще си направя цялото домашно, без да пиша текстови съобщения във фейсбук.

Всяко общество се нуждае от ограничения, за да защити правата на физическите лица, от които се състои. Училищата, поради естеството на организацията, целите и структурата си, изискват също набор от ограничения, за да бъдат успешни.

 

По материали от сайта www.edutopia.org, 2014 г.
Тагове: 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин