ЕМОЦИОметър - постер на емоциите в класната стая

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/07/2018 - 09:00

ЕМОЦИОметър

Как се чувстваш днес?

Тази игра ще помогне на децата да се научат да разпознават, категоризират и владеят своите емоции.

Децата много по-лесно постигат академични успехи, общуват пълноценно със съучениците си и създават трайни приятелства, когато:

  • Познават собствените си емоции;
  • Умеят да ги изразяват;
  • Успяват да ги регулират и контролират;
  • Разпознават чуждите емоции;
  • Знаят как да реагират на тях;
  • Показват емпатия.

За кого е подходящо заниманието: 1-12 клас (за по-малките ученици може да опростите таблицата като я сведете само до приятни и неприятни емоции).

Необходими материали: голям лист хартия/кадастрон, лепящи листчета, маркери и флумастери.

Поставете постера на видимо място в класната стая. Измислете му име ("ЕМОЦИОметър", "Термометър" на емоциите/настроеннията, "Днес се чувствам ...").

Как да организирате заниманието: На голям лист хартия начертайте квадрат и го разделете на четири. Оцветете отделните части в различни цветове както е на картинката.

Предварително дискутирайте с децата към кой квадрат (цвят) какъв тип емоция/чувство се отнася, но не ги записвайте на постера (тези на картинката са примерни). Децата преценяват къде попадат по две направления – нивото на енергията, която влагат и това дали чувствата са приятни или неприятни.

Поканете учениците в началото на деня да определят в кой квадрат са днес. Нека направят същото и в края на деня. Позволете на онези, които не искат да споделят как се чувстват, да оставят анонимно листче или изобщо да не участват. Ако прецените, включете се и Вие самите. Споделянето ще намали дистанцията между Вас и учениците Ви.

Можете да използвате лепящи листчета, на които всеки пише името си. Друг вариант е децата да нарисуват свой автопортрет или да използват предпочитан символ. Адаптирайте според възрастта на учениците, на които преподавате.

Постерът ще Ви даде много добра визуализация на цялостната атмосфера в класната стая. Ще помогне на децата не само да помислят и определят какво е тяхното емоционално състояние, но и да изследват къде са спрямо своите съучениуци; да сравняват своите ежедневни настроения; да търсят причините за тях.

Опитайте се регулярно да реферирате към таблото и да инициирате дискусия, когато прецените, че е подходящ момент. Таблото ще ви даде възможност да следите настроението на групата, а и на всеки отделен ученик. Ако забележите нещо твърде тревожно в настроението на конкретно дете, поговорете индивидуално с него. При нужда от подкрепа, потърсете специалист от училище или се свържете с родителите на детето.

Техниката RULER/ "Mood meter" е въведена от Марк Брекет и неговия екип от Центъра за емоционална интелигентност Йейл*, САЩ и припозната от много педагози и широко използвана в училища по целия свят. Ето и примерни табла:

Какви са ползите от познаването и регулирането на емоциите:

  • Деца, които са балансирани емоционално, внимават повече, работят по-усърдно, без усилия запомнят нова информация, преработват я и я свързват логически с онова, което вече знаят (Lori Desautels). Това неминуемо води и до по-добри резултати в училище.
  • Децата, които са способни да владеят емоциите си, по-лесно се справят с разрешаването на конфликти, овладяването на агресията и показват по-ниски нива на тревожност (John Gottman).
  • Познаването на личните чувства и усещания ще помогне на децата да разпознават и чуждите емоции. Така не само ще развият емпатия, но и ще усвоят социално приемливо поведение.

 

Снимки на примерни постери: www.Pinterest.com

 

Gottman, J., (1998).  Raising An Emotionally Intelligent Child The Heart of Parenting, New York: Fireside Book

* Marc Brackett, 2005, Yale Center for Emotional Intelligence

Виктория Троянова, детски психолог, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин