№5. Комуникиране на притеснения за здравето и благополучието на детето

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
12/03/2018 - 10:00

5. Комуникиране на притеснения за здравето и благополучието на детето

 

 „Всяко дете е на разстояние един грижовен възрастен от това да има успешна и щастлива история.“

Джош Шип

 

Понякога трудностите на учениците в училище излизат извън техния контрол, дори извън прекия контрол на учителите им и съвсем естествено у учителя се пораждат притеснения за здравето и благосъстоянието на детето.

Учителите търсят информация, подкрепа и сътрудничество от родителите и сами предлагат такава. Понякога е необходимо съдействието на директора, а дори и помощ и намеса от други институции, като ОЗД, РУО, др. Всичко това може да е свързано с много стрес, както за учителя, така и за ученика и за съучениците му.

Въпреки че всеки реагира различно в състояние на стрес,  все пак е важно учителят да опита да комуникира ситуацията от позицията на загриженост за детето, преди всичко, а не от позицията на собственото си раздразнение, несигурност, дори понякога страх и срам, които дори да не са осъзнати често са част от общата картина на емоциите. Позволете си и вие самите да поискате и да получите подкрепа в ролята си на учител на дете, което среща сериозни предизвикателства в живота си. Тази подкрепа може да дойде от много места и да има много лица и е напълно нормално да я получите.

 

Pic credit: Стефан Стефанов

Маргарита Аспарухова-Кандиларова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин